Hoa hậu Quốc Tế 2009:

Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc

(Dân trí) - Trần Thị Quỳnh và 70 người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế 2009 đã mang tới cuộc thi những bộ trang phục dân tộc độc đáo và rất ấn tượng. Người đẹp Việt Nam khá "nổi" với áo dài đen cổ thuyền và tóc búi cao.

 
 
Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 1
 
Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 2


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 3


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 4


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 5


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 6


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 7


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 8


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 9


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 10


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 11


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 12


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 13


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 14


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 15


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 16


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 17


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 18


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 19


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 20


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 21


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 22


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 23


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 24


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 25


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 26


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 27


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 28


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 29


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 30


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 31


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 32


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 33


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 34


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 35


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 36


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 37


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 38


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 39


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 40


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 41


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 42


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 43


Phần trình diễn trang phục dân tộc đầy màu sắc - 44


 
Vĩnh Ngọc
Theo GB