Hoa hậu Trái đất 2011:

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc

(Dân trí) - Phan Thị Mơ và các người đẹp dự thi Hoa hậu Trái đất 2011 đã có buổi trình diễn trang phục dân tộc, tối 28/11 vừa qua.

 
Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 1

Phan Thị Mơ diện áo dài trong phần trình diễn trang phục dân tộc

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 2

Phan Thị Mơ và người đẹp Nepal

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 3

Đại diện Việt Nam trang điểm hơi đậm tay

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 4

Phan Thị Mơ (trái)

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 5

Người đẹp Nhật Bản và bộ trang phục dân tộc kiêu sa

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 6


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 7


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 8


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 9

Các người đẹp lần lượt khoe trang phục dân tộc độc đáo

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 10


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 11


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 12


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 13
 
Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 14

Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 15
 
Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 16


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 17


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 18


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 19


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 20


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 21


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 22


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 23


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 24


Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 25
 
Phan Thị Mơ và các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc - 26

HH Trái đất 2010 cũng xuất hiện.

VN
Theo Misso