Những gam màu cá tính

(Dân trí) - Nhãn hiệu thời trang SI của Hàn Quốc vừa giới thiệu những mẫu thiết kế cá tính và bay bổng trong bộ sưu tập Thu-Đông 2008 của hãng. Các thiết kể của SI do nữ diễn viên Hàn Quốc Han Ye Seul thể hiện.

 

 

 

 

 

Những gam màu cá tính - 1

Những gam màu cá tính - 2

Những gam màu cá tính - 3
 

Những gam màu cá tính - 4
 

Những gam màu cá tính - 5
 

Những gam màu cá tính - 6
 

Những gam màu cá tính - 7
 

Những gam màu cá tính - 8
 

Những gam màu cá tính - 9
 

Những gam màu cá tính - 10
 

Những gam màu cá tính - 11
 

Những gam màu cá tính - 12
 

Những gam màu cá tính - 13
 

Những gam màu cá tính - 14
 

Những gam màu cá tính - 15
 

Những gam màu cá tính - 16
 

Những gam màu cá tính - 17
 

Những gam màu cá tính - 18
 

Những gam màu cá tính - 19
 

Những gam màu cá tính - 20
 

Những gam màu cá tính - 21
 

Những gam màu cá tính - 22
 

Những gam màu cá tính - 23
 

Những gam màu cá tính - 24
 

Những gam màu cá tính - 25
 

Những gam màu cá tính - 26
 

Những gam màu cá tính - 27
 

Những gam màu cá tính - 28
 

Những gam màu cá tính - 29
 

Những gam màu cá tính - 30
 

Những gam màu cá tính - 31
 

Những gam màu cá tính - 32
 

Những gam màu cá tính - 33
 

Những gam màu cá tính - 34
 

Những gam màu cá tính - 35
 

Những gam màu cá tính - 36
 

Mi Vân
Theo SI