Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012

(Dân trí) - Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Tối 29/11 là buổi trình diễn của các nhãn hiệu: An Nhiên, F4, Quang Huy... Hoa hậu Ngọc Hân, Thùy Dung, người mẫu Hồng Quế, Lâm Thu Hằng... đã tham gia buổi trình diễn này.

“Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân - Hè 2012” đang diễn ra từ ngày 28/11 tới 30/11. Những mẫu thiết kế tinh tế, mang dấu ấn phong cách của thế hệ những NTK đầu tiên. Những trải nghiệm của các NTK thứ hai, những ý tưởng sôi động của thế hệ thứ ba đang được định hình qua từng mùa với khát vọng chinh phục thị trường. Cùng sự biểu dương công nghệ và năng lực sản xuất của các công ty thời trang…

Bộ sưu tập của NTK An Nhiên

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 1

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 2

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 3

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 4

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 5


Bộ sưu tập của nhóm thiết kế F4

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 6


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 7


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 8


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 9


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 10


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 11


Bộ sưu tập của NTK Minh Hoa

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 12


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 13


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 14


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 15


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 16


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 17


Bộ sưu tập của NTK Quang Huy

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 18


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 19


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 20


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 21


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 22


Bộ sưu tập của TNG

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 23


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 24


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 25


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 26


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 27


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 28


Bộ sưu tập của NTK Vũ Việt Hà

Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 29


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 30


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 31


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 32


Ngọc Hân, Thùy Dung nổi bật trong tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 - 33


Hữu Nghị