Thứ sáu, 09/09/2011 - 14:46

Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo

Dân trí

Diện váy đỏ kiêu sa, quyến rũ của nhà thiết kế Tylor Hồ, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hoàng My nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

 

 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 1


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 2
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 3

Hoàng My diện váy đỏ trong phần trình diễn váy dạ hội

Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 4
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 5
Hoàng My diện váy xanh trong phần chào hỏi

Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 6


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 7


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 8


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 9


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 10


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 11


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 12
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 13


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 14


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 15


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 16


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 17


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 18


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 19


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 20
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 21


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 22


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 23


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 24


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 25


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 26


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 27


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 28
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 29


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 30


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 31
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 32


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 33


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 34


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 35


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 36


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 37


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 38


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 39


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 40


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 41


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 42


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 43
 
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 44


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 45


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 46


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 47
 
Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 48


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 49


Hoàng My rực rỡ váy đỏ trong đêm sơ khảo - 50


Vĩnh Ngọc
Theo GB
Đáng quan tâm
Mới nhất