Hoàn tất hồ sơ đề cử di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(Dân trí) - Hôm nay 15/5, hồ sơ đề cử “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đệ trình lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã hoàn tất.

Theo thông tin từ Ban quản lý di tích Đền Hùng, hôm nay 15/5, hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” sẽ được Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ và Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam hoàn thiện để đệ trình UNESCO.

Hoàn tất hồ sơ đề cử di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Hồ sơ đề cử di sản gồm: bản đồ, tư liệu, lý lịch nghệ nhân, báo cáo khoa học và văn bản liên quan. Ban xây dựng hồ sơ và các đơn vị liên quan tiến hành các đợt kiểm kê di sản tín ngưỡng thờ Hùng Vương theo hướng dẫn của UNESCO tại 226 di tích thuộc 106 xã trên địa bàn 12 huyện, thành, thị xã…do Bộ VHTT&DL và tỉnh Phú Thọ giao cho Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thực hiện.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia tộc. Đó là một tập tục truyền thống, có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, khẳng định người Việt có chung một thủy tổ, nguồn gốc. Thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng thủy tổ của dân tộc trở thành một biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Thế Cường