Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc

(Dân trí) - Hãy cùng xem lại những hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc.

 
Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 1
 Các cô gái chờ tới lượt vào thi
 
Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 2

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 3
Sải bước tự tin

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 4
Giám khảo của Vietnam’s Next Top Model

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 5

Đo chiều cao thí sinh

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 6


Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 7
Vui mừng khi vượt qua thử thách

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 8

Thí sinh được chuyên gia trang điểm "phục vụ"

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 9


Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 10


Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 11


Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 12


Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 13


Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 14
 
Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 15
 
Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 16
Các cô gái lọt vào vòng tiếp theo
 
Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 17
 
Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 18
Ăn mừng chiến thắng

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 19

Hình ảnh thú vị của Vietnam’s Next Top Model phía Bắc - 20


V.N