Chủ nhật, 06/10/2013 - 10:39

Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York

Dân trí

Ngọc Diệp hoá thân làm cô dâu giữa đường phố Broadway, khu phố nằm ngay tâm điểm trái tim Manhattan Newyork. Cô hoá thân làm một cô dâu với đủ các cung bậc "hỷ nộ ái ố"...

Trong chuyến đi công tác ti M va qua, Đinh Ngc Dip đã thc hin mt b nh khá n tượng khi hóa thân thành mt cô dâu đy ni tâm gia ph Broadway. Đây là khu ph nm ngay tâm đim trái tim Manhattan Newyork, là thiêng đàng ca ngh thut biu din đnh cao, cái nôi ca biết bao v ca vũ nhc kch ni tiếng đã tr thành huyn thoi.

Khi được gii thiu v khu ph này thông qua s hướng dn ca nhiếp nh gia Leon Le mt nhiếp nh gia người M gc Vit, Đinh Ngc Dip đã cm thy rt thích thú. Người đp chia s “Tôi gp anh Leon Le tình c trong cuc hn vi đo din Charlie Nguyn và người mu Bo Hoà ti New York, đ có th tn tay gi quyn “Cocktail, giày, và khói” cho 2 nhân vt trong sách, dù cách xa na vòng trái đt vn nhn li tham gia d án xã hi này.”

“Nhng trao đi chân thành, đy trăn tr vi ngh thut ca anh khiến tôi có cm xúc rt đc bit ngay ln đu gp mt. Đến khi được biết môn kch ngh đng cp nht tôi tng được vài ln thưởng thc hoá ra là s trường ca chàng đo din tr, din viên gc Vit duy nht trên sân khu Broadway chuyên nghip ti Newyork này. Tôi nghĩ đến vic kết hp vi anh Leon cho b nh ngu hng thay vì thc hin nhng “shot” hình đm cht thi trang vn không phi ưu thế ca tôi vi mt nhiếp nh M. Cui cùng tôi đi lch bay và đến bm chuông nhà người bn mi và bắt đu thc hin b nh”. Ngọc Diệp chia sẻ.

Trong quá trình chp nh, nhiếp nh gia người M gc Vit luôn hy vng Đinh Ngc Dip hãy th to dáng bên nhng song st hay bc thm đ có nhng bc nh đp nht. Không ngi ngn vt v, din viên ca “Cô dâu đi chiến” sẵn sàng tri nghim nhng góc máy l và đp nht mà nhiếp nh gia yêu cu đến ni suýt ngã my ln.

Vì ngay c bn thân Đinh Ngc Dip và nhiếp nh đu mong mun din t nhân vt cô dâu có đy đ ni tâm “H, n, ái, ” nên c hai đã thc hin nhng bc nh l mt và n cha nhiu suy tư. B nh được thc hin mt cách rt ngu nhiên và cm hng nhưng li đy tâm trng , tâm huyết ca người chp ln nhân vt th hin. 

Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York
Đinh Ngọc Diệp làm cô dâu giữa New York