Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret

(Dân trí) - Người đẹp gợi cảm nhất thế giới do Maxim bình chọn Marisa Miller là gương mặt quảng cáo BST áo tắm xuân hè 2010 của Victoria’s Secret. Các thiết kế mới của Victoria’s Secret đẹp lôi cuốn và sexy dưới sự trình diễn của Marisa Miller.

 
 
Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 1


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 2


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 3


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 4


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 5


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 6


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 7


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 8


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 9


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 10


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 11


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 12


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 13


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 14

Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 15


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 16


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 17


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 18


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 19


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 20


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 21


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 22


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 23


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 24


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 25


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 26


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 27


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 28


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 29


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 30


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 31


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 32


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 33


Đã mắt với BST áo tắm Victoria’s Secret - 34


Vĩnh Ngọc
Theo Hot
Dòng sự kiện: BST xuân hè 2010