Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân

(Dân trí) - Ngẫu hứng trên đường Bạch Đằng, lấy sông Hàn và những gánh hoa làm nền, Hoa hậu Thuỳ Dung trong tà áo dài tha thướt đã lưu lại những khoảnh khắc đầy xuân sắc...

 
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 1
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 2
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 3
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 4
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 5
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 6
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 7
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 8
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 9
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 10
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 11
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 12
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 13
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 14
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 15
 
Chùm ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung rực rỡ trong nắng xuân - 16
 
Tin:T.N 
Ảnh: Liễu Văn
Đang được quan tâm