Thứ hai, 23/05/2011 - 20:01

BST trẻ trung của Blanco

Dân trí

Hè này, Blanco mang tới cho những cô gái trẻ các thiết kế mang vẻ đẹp duyên dáng, trẻ trung và năng động.

 
BST trẻ trung của Blanco - 1


BST trẻ trung của Blanco - 2


BST trẻ trung của Blanco - 3


BST trẻ trung của Blanco - 4


BST trẻ trung của Blanco - 5


BST trẻ trung của Blanco - 6


BST trẻ trung của Blanco - 7


BST trẻ trung của Blanco - 8


BST trẻ trung của Blanco - 9


BST trẻ trung của Blanco - 10


BST trẻ trung của Blanco - 11


BST trẻ trung của Blanco - 12


BST trẻ trung của Blanco - 13


BST trẻ trung của Blanco - 14


BST trẻ trung của Blanco - 15


BST trẻ trung của Blanco - 16


BST trẻ trung của Blanco - 17


BST trẻ trung của Blanco - 18


BST trẻ trung của Blanco - 19


BST trẻ trung của Blanco - 20


BST trẻ trung của Blanco - 21


BST trẻ trung của Blanco - 22


BST trẻ trung của Blanco - 23


BST trẻ trung của Blanco - 24


BST trẻ trung của Blanco - 25


BST trẻ trung của Blanco - 26


BST trẻ trung của Blanco - 27


BST trẻ trung của Blanco - 28


Vĩnh Ngọc
Theo FS