Chủ nhật, 28/12/2008 - 20:36

BST thu/đông 2008 của Hermes

Dân trí

NTK Jean Paul Gaultier là người đã sáng tạo nên những mẫu váy áo mang vẻ đẹp hippy và digan của Hermes. Những màu được Hermes lăng xê trong mùa thu/đông này là: nâu vàng , đen, vang chát…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 1
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 2
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 3
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 4
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 5
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 6
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 7
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 8
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 9
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 10
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 11
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 12
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 13
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 14
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 15
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 16
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 17
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 18
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 19
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 20
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 21
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 22
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 23
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 24
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 25
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 26
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 27
 

 

BST thu/đông 2008 của Hermes - 28
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Style