BST thu đông cao cấp của Chanel

(Dân trí) - BST thu đông cao cấp 2009 của Chanel gồm những mẫu váy áo mang vẻ đẹp thanh lịch và đẳng cấp, là lựa chọn của những quý bà, quý cô sang trọng khi cần tìm một bộ đồ đi dự tiệc hoặc tới công sở.

 
 
BST thu đông cao cấp của Chanel - 1


BST thu đông cao cấp của Chanel - 2


BST thu đông cao cấp của Chanel - 3


BST thu đông cao cấp của Chanel - 4


BST thu đông cao cấp của Chanel - 5


BST thu đông cao cấp của Chanel - 6


BST thu đông cao cấp của Chanel - 7


BST thu đông cao cấp của Chanel - 8


BST thu đông cao cấp của Chanel - 9


BST thu đông cao cấp của Chanel - 10


BST thu đông cao cấp của Chanel - 11


BST thu đông cao cấp của Chanel - 12


BST thu đông cao cấp của Chanel - 13


BST thu đông cao cấp của Chanel - 14


BST thu đông cao cấp của Chanel - 15


BST thu đông cao cấp của Chanel - 16


BST thu đông cao cấp của Chanel - 17


BST thu đông cao cấp của Chanel - 18


BST thu đông cao cấp của Chanel - 19


BST thu đông cao cấp của Chanel - 20


BST thu đông cao cấp của Chanel - 21


BST thu đông cao cấp của Chanel - 22


BST thu đông cao cấp của Chanel - 23


BST thu đông cao cấp của Chanel - 24


BST thu đông cao cấp của Chanel - 25


BST thu đông cao cấp của Chanel - 26


BST thu đông cao cấp của Chanel - 27


BST thu đông cao cấp của Chanel - 28


BST thu đông cao cấp của Chanel - 29


BST thu đông cao cấp của Chanel - 30


BST thu đông cao cấp của Chanel - 31


BST thu đông cao cấp của Chanel - 32


BST thu đông cao cấp của Chanel - 33


BST thu đông cao cấp của Chanel - 34


BST thu đông cao cấp của Chanel - 35


 
Vĩnh Ngọc
Theo Elle