BST thu đông 2009 của Zac Posen

(Dân trí) - Zac Posen là NTK 8X nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ. Các thiết kế mang vẻ đẹp trẻ trung, nổi bật và cá tính của Zac Posen được nhiều ngôi sao Hollywood như Natalie Portman, Rihanna, Kate Winslet, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Beyonce yêu thích.

 
 
BST thu đông 2009 của Zac Posen - 1


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 2


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 3


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 4


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 5


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 6


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 7


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 8


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 9


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 10


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 11


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 12


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 13


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 14


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 15


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 16


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 17


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 18


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 19


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 20


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 21


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 22


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 23


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 24


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 25


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 26


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 27


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 28


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 29


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 30


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 31


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 32


BST thu đông 2009 của Zac Posen - 33


 
Vĩnh Ngọc
Theo Style