BST sang trọng của Valentino

(Dân trí) - Valentino luôn là nhãn hiệu thời trang đẳng cấp. Mùa đông năm nay, hãng sử dụng nhiều tông màu đen cho những mẫu thiết kế điệu đà của mình.

BST sang trọng của Valentino

 

BST sang trọng của Valentino - 1

 

BST sang trọng của Valentino - 2

 

BST sang trọng của Valentino - 3

 

BST sang trọng của Valentino - 4

 

BST sang trọng của Valentino - 5

 

BST sang trọng của Valentino - 6

 

BST sang trọng của Valentino - 7

 

BST sang trọng của Valentino - 8

 

BST sang trọng của Valentino - 9

 

BST sang trọng của Valentino - 10

 

BST sang trọng của Valentino - 11

 

BST sang trọng của Valentino - 12

 

BST sang trọng của Valentino - 13

 

BST sang trọng của Valentino - 14

 

BST sang trọng của Valentino - 15

 

BST sang trọng của Valentino - 16

 

BST sang trọng của Valentino - 17

 

BST sang trọng của Valentino - 18

 

BST sang trọng của Valentino - 19

 

BST sang trọng của Valentino - 20

 

BST sang trọng của Valentino - 21

 

BST sang trọng của Valentino - 22

 

BST sang trọng của Valentino - 23

 

BST sang trọng của Valentino - 24

 

BST sang trọng của Valentino - 25

 

BST sang trọng của Valentino - 26

 

BST sang trọng của Valentino - 27

 

BST sang trọng của Valentino - 28

 

Vĩnh Ngọc

Theo Z