BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern

(Dân trí) - Những mẫu nữ trang trong BST mới của nhãn hiệu H.Stern sẽ mang lại cho bạn gái vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy nhất. H.Stern là nhãn hiệu nữ trang yêu thích của Britney Spears, Ashley Tisdale, Penelope Cruz…

BST nữ trang Guess

BST nữ trang Swarovski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 1
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 2
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 3
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 4
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 5
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 6
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 7
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 8
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 9
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 10
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 11
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 12
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 13
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 14
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 15
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 16
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 17
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 18
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 19
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 20
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 21
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 22
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 23
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 24
 

 

BST nữ trang lộng lẫy của H.Stern - 25
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Stern