BST nữ tính của Nanette Lepore

(Dân trí) - Nhẹ nhàng, mềm mại, bay bổng là cảm nhận của nhiều người khi ngắm BST xuân hè 2009 của nhãn hiệu Nanette Lepore. Với những mẫu thiết kế này, bạn nữ sẽ thêm đẹp và nổi bật tại nơi công sở hay khi đi dự tiệc.

 
 
BST nữ tính của Nanette Lepore - 1


BST nữ tính của Nanette Lepore - 2


BST nữ tính của Nanette Lepore - 3


BST nữ tính của Nanette Lepore - 4


BST nữ tính của Nanette Lepore - 5


BST nữ tính của Nanette Lepore - 6


BST nữ tính của Nanette Lepore - 7


BST nữ tính của Nanette Lepore - 8


BST nữ tính của Nanette Lepore - 9


BST nữ tính của Nanette Lepore - 10


BST nữ tính của Nanette Lepore - 11


BST nữ tính của Nanette Lepore - 12


BST nữ tính của Nanette Lepore - 13


BST nữ tính của Nanette Lepore - 14


BST nữ tính của Nanette Lepore - 15


BST nữ tính của Nanette Lepore - 16


BST nữ tính của Nanette Lepore - 17


BST nữ tính của Nanette Lepore - 18


BST nữ tính của Nanette Lepore - 19


BST nữ tính của Nanette Lepore - 20


BST nữ tính của Nanette Lepore - 21


BST nữ tính của Nanette Lepore - 22


BST nữ tính của Nanette Lepore - 23


BST nữ tính của Nanette Lepore - 24


BST nữ tính của Nanette Lepore - 25


BST nữ tính của Nanette Lepore - 26


BST nữ tính của Nanette Lepore - 27


Vĩnh Ngọc
Theo Style