BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour

(Dân trí) - Vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng và có tính ứng dụng cao là những điều người xem có thể cảm nhận được khi chiêm ngưỡng BST của NTK tài danh Behnaz Sarafpour.

 
 
BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 1


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 2


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 3


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 4


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 5


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 6


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 7


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 8


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 9


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 10


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 11


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 12


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 13


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 14


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 15


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 16


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 17


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 18


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 19


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 20

BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 21


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 22


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 23


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 24


BST hè 2010 của Behnaz Sarafpour - 25Vĩnh Ngọc
Theo Style