Có nên ly hôn khi chồng bám váy mẹ?

May rủi do mình chứ!

May rủi do mình chứ!

(Dân trí) - Đọc thư của Tuệ Tâm, tôi cứ canh cánh trong lòng niềm thương với đàn bà phụ nữ chúng mình. Có những người phụ nữ như Tuệ Tâm, gặp phải bến nước đục, gia đình chồng với chồng chẳng ra gì. Nhưng tại sao cả đời chúng ta cứ phải chịu đựng mãi thế?

>>  Có nên ly hôn khi chồng bám váy mẹ?

Xem tiếp
Có nên ly hôn khi chồng bám váy mẹ?

Có nên ly hôn khi chồng bám váy mẹ?

(Dân trí) - “Lấy chồng như là rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau”. Hiện tại tôi đang đau khổ cùng cực chỉ vì lấy nhầm phải người đàn ông bám váy mẹ.
Xem tiếp