Lào:

Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông

(Dân trí) - Theo quan diểm của người Lào sau ba tháng ăn chay, mọi người đã xua hết những ưu phiền để bắt đầu với những ngày mới của cuộc đời, đây là thời điểm diễn ra lễ hội đua thuyền - lễ hội truyền thống đặc sắc của người Lào.

Lễ mãn chay gồm có 3 hoạt động chính đó là: hành lễ (trong đó có cúng thực và rước nến xung quanh chùa), thả thuyền đèn nhưng quan trọng và sôi nổi nhất là hội đua thuyền.

Hội đua thuyền vừa được coi là dịp vui chơi vừa để đón nhận những điều tốt lành may mắn. Vì vậy vào những ngày này các cơ quan, công sở cũng được nghỉ làm để vui hội.

Trước ngày lễ người dân đến các ngôi chùa trong thành phố để làm lễ “Tắc bạt” (lễ khấn phật, xá tội). Đêm trước của ngày hội đua thuyền họ tập trung ở bờ sông Mê Kông để thả đèn và thuyền xuống dòng sông cầu mong hạnh phúc và những điều tốt đẹp.

Lễ hội đua thuyền truyền thống đặc sắc của Lào được xem như là một mốc khởi động cho sự vui chơi giải trí, lập gia đình, làm nhà…. của người Lào.

Vì vậy nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với con người sinh ra và lớn lên trên đất nước Triệu Voi.

Trước lễ hội, người dân và du khách có mặt trên bờ sông Mê Kông.
Trước lễ hội, người dân và du khách có mặt trên bờ sông Mê Kông.
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 2
Hoa đủ sắc màu được bày bán ngay trên bờ sông Mê Kông.
Hoa đủ sắc màu được bày bán ngay trên bờ sông Mê Kông.
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 4
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 5
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 6
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 7
Hàng vạn bông hoa, lẵng hoa đủ sắc màu được bày bán để du khách mua sau đó thả trôi trên dòng sông Mê Kông cầu cho bình an.
Hàng vạn bông hoa, lẵng hoa đủ sắc màu được bày bán để du khách mua sau đó thả trôi trên dòng sông Mê Kông cầu cho bình an.
Dịp này thực phẩm cũng được bày bán cho du khách trong mùa lễ hội đua thuyền trên sông Mê Kông.
Dịp này thực phẩm cũng được bày bán cho du khách trong mùa lễ hội đua thuyền trên sông Mê Kông.
Lấy lộc ở chùa.
Lấy lộc ở chùa.
Du khách mua hoa để thả trong đêm hội ở sông Mê Kông.
Du khách mua hoa để thả trong đêm hội ở sông Mê Kông.
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 12
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 13
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 14
Trước ngày lễ người dân đến các ngôi chùa trong thành phố để làm lễ “Tắc bạt” (lễ khấn phật, xá tội).
Trước ngày lễ người dân đến các ngôi chùa trong thành phố để làm lễ “Tắc bạt” (lễ khấn phật, xá tội).
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 16
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 17
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 18
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 19
Lễ hội đua thuyền trên dòng sông Mê Kông - 20
Đêm trước của ngày hội đua thuyền họ tập trung ở bờ sông Mê Kông để thả đèn và thuyền xuống dòng sông cầu mong hạnh phúc và những điều tốt đẹp.
Đêm trước của ngày hội đua thuyền họ tập trung ở bờ sông Mê Kông để thả đèn và thuyền xuống dòng sông cầu mong hạnh phúc và những điều tốt đẹp.
Thuyền được trang trí đèn điện đủ màu sắc cho cuộc đua trên sông Mê Kông.
Thuyền được trang trí đèn điện đủ màu sắc cho cuộc đua trên sông Mê Kông.

Ngô Đào - Nguyễn Duy