Thứ bảy, 09/03/2019 - 11:31

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái

30 năm qua, chợ đá quý ở “đất ngọc” Lục Yên (Yên Bái) không chỉ là điểm đến của giới kinh doanh mà còn là nơi thu hút du khách.

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 1
Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 2

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 3

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 4

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 5

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 6

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 7

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 8

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 9

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 10

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 11

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 12

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 13

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 14

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 15

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 16

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 17

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 18

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 19

 

Độc đáo chợ đá quý đất ngọc Yên Bái - 20

Theo Đinh Tuấn - Thừa Xuân

VOV - Tây Bắc

Mới nhất

Đáng quan tâm