Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục

Mục tiêu của lộ trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu của tất cả các vị trí được tuyển dụng là trở thành “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu”

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục - 1

Thông báo này dành cho quý vị ứng tuyển vào ba (03) vị trí sau đây thuộc công ty Cổ phần Intergogo Việt Nam

- Chuyên viên Tư vấn giáo dục.

- Thực tập viên Tư vấn giáo dục.

- Học viên nghiên cứu tư vấn giáo dục.

Với từng vị trí thông báo này mô tả lộ trình sự nghiệp bao gồm:

- Tiêu chuẩn ứng tuyển và tiêu chuẩn được chấp nhận.

- Nghĩa vụ và quyền lợi.

- Quá trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu.

1. Lộ trình sự nghiệp nghề “Tư vấn giáo dục”

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục - 2

2. Tiêu chuẩn tham gia, nghĩa vụ và quyền lợi của vị trí tuyển dụng

Quý vị là học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia các vị trí tuyển dụng sau:

Chuyên viên Tư vấn giáo dục (Educational Counsellor) còn gọi là người hướng dẫn (Mentor). Ứng viên dự tuyển vị trí này tương ứng với vị trí tham gia số 01 trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp nghề “Tư vấn giáo dục”

Thực tập viên Tư vấn giáo dục (Educational counsellor trainee) còn gọi là Trợ lý hướng dẫn (Assistant). Ứng viên dự tuyển vị trí này tương ứng với vị trí tham gia số 02 trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp ngành nghề “Tư vấn giáo dục”

Học viên tư vấn giáo dục còn gọi là Học viên (Student). Ứng viên dự tuyển vị trí này tương ứng với vị trí tham gia số 03 trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp nghề “Tư vấn giáo dục”

Tiêu chuẩn tham gia, nghĩa vụ và quyền lợi của từng vị trí tuyển dụng, quý vị xem thông tin chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/tuyendung/chuyen-vien-thuc-tap-vien-va-hoc-vien-tu-van-giao-duc/

Quý vị là học sinh trung học phổ thông từ 15 tuổi đến 18 tuổi có thể tham gia chương trình học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu sau:

Đối tượng học viên từ 15 tuổi đến 18 tuổi (còn gọi là học sinh Trung học phổ thông) không được thể hiện trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp ngành nghề “Tư vấn giáo dục” vì chưa thuộc nhóm đã xác định được ngành nghề cụ thể phù hợp với giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân.

Đối tượng học viên là học sinh Trung học phổ thông được hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu khi tốt nghiệp THPT gồm: i) Một là trở thành một công dân đủ tiêu chuẩn, nghĩa là đủ năng lực để hiểu và tuân thủ pháp luật, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân trước pháp luật ii) Hai là khám phá, lựa chọn và xây dựng giá trị cốt lõi, năng lực cốt lõi của bản thân iii) Ba là xác định ngành nghề và lộ trình học tập – làm việc phù hợp với giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân.

Thông tin về đề xuất hướng dẫn nghiên cứu&ứng dụng nghiên cứu và thông tin chương trình học bổng nghiên cứu&ứng dụng nghiên cứu nội dung nghĩa vụ công dân và lộ trình sự nghiệp dành cho học sinh THPT của chương trình Hỗ trợ du học, quý vị có thể xem tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-hoc-bong-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong/

3. Hướng dẫn quy trình tìm hiểu và ứng tuyển của các vị trí tuyển dụng

Quy trình tìm hiểu và ứng tuyển của các vị trí tuyển dụng được công bố chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/tuyendung/chuyen-vien-thuc-tap-vien-va-hoc-vien-tu-van-giao-duc/

Quý vị cần đọc và hiểu toàn bộ nội dung thông báo tuyển dụng. Chương trình Hỗ trợ du học không phản hồi bất kỳ thắc mắc nào về quy định tuyển dụng đã đăng công khai trên website www.hotroduhoc.vn

4. Thông tin về dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu

Chuyên viên, thực tập viên, học viên trên 18 tuổi nghề “Tư vấn giáo dục” của chương trình Hỗ trợ du học có quyền tham gia công khai và công bằng Dự án tài trợ quá trình trở thành “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” do chương trình Hỗ trợ du học sở hữu như các nhà nghiên cứu khác trong phạm vi quy định của Dự án.

Thông tin chi tiết về Dự án tài trợ quá trình trở thành “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” quý vị xem tại link: http://hotroduhoc.vn/de-tai/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/phien-ban-1-1/

5. Thông tin về quan hệ giữa ngành nghề Tư vấn giáo dục và các ngành nghề khác (Human Capital Mobility)

Trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu tại chương trình Hỗ trợ du học theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng tư vấn đã ký Chuyên viên, Thực tập viên và Học viên nghề “Tư vấn giáo dục” có thể phát triển lộ trình sự nghiệp trong ngành “Tư vấn giáo dục” hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp ngành nghề “Tư vấn giáo dục” hoặc luân chuyển sang làm việc trong một số ngành nghề khác cùng năng lực cốt lõi.

Tiêu chuẩn tham gia ứng tuyển các ngành nghề khác có cùng năng lực cốt lõi và thông tin đơn vị sử dụng lao động tương ứng được chương trình Hỗ trợ du học công bố minh bạch, đầy đủ và chính xác tương tự thông báo tuyển dụng này.

Đơn vị sử dụng lao động có thể là các đơn vị do Công ty Cổ phần InterGoGo trực tiếp đầu tư hoặc là thành viên trong hệ sinh thái InterGoGo đáp ứng đủ tiêu chuẩn về điều kiện môi trường làm việc nhằm tạo điều kiện cơ sở cho người lao động đạt mục tiêu “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” sau 03 năm đi làm.

Định nghĩa về “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” được sử dụng trong phạm vi thông báo tuyển dụng này được hiểu là người lao động đáp ứng đủ ba điều kiện sau: Một là có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.5; hai là đạt mức thu nhập 100.000 AUD/CAD/năm (khoảng 1.5 tỷ VNĐ/năm) vào thời điểm ba (03) năm tính từ khi bắt đầu đi làm; ba là công dân Việt Nam có thẻ cư trú dài hạn (Permannent Resident) do Canada và/hoặc Australia cấp.

Chuyên viên, Thực tập viên và Học viên nghề “Tư vấn giáo dục” có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho chương trình Hỗ trợ du học thương lượng với đơn vị sử dụng lao động về thoả thuận lao động cụ thể.

Sơ đồ dưới đây mô tả minh họa Human Capital Mobility (luân chuyển ngành nghề) từ nghề “Tư vấn giáo dục” sang một số nhóm ngành nghề khác cùng năng lực cốt lõi. Do giới hạn kích thước nên sơ đồ chỉ trình bày một phần các ngành nghề mà Chuyên viên nghề “Tư vấn giáo dục” có thể luân chuyển.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục - 3

Tham khảo mối quan hệ giữa ngành nghề “Tư vấn giáo dục” và các ngành nghề khác theo quy định tại Canada, phần “classified elsewhere” và “Classification Struture – 4” tại link: http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/English/NOC/2011/ProfileQuickSearch.aspx?val=4&val1=4033

6. Thông tin về đơn vị tuyển dụng

6.1. Thông tin về chương trình Hỗ trợ du học

- Giới thiệu về chương trình Hỗ trợ du học, quý vị xem chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-ho-tro-du-hoc/gioi-thieu/

- Thông tin về các hoạt động của chương trình Hỗ trợ du học, quý vị theo dõi tại website www.hotroduhoc.vn và fanpage www.facebook.com/hotroduhoc.vn

6.2. Thông tin về Công ty Cổ phần InterGoGo Việt Nam – đơn vị sở hữu chương trình Hỗ trợ du học

- Giới thiệu về InterGoGo, quý vị xem chi tiết tại link: http://intergogo.com/gioi-thieu/

- Kết quả năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của InterGoGo, quý vị xem chi tiết tại link: http://intergogo.com/

Chương trình Hỗ trợ du học trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị và hi vọng được đồng hành cùng quý vị trong thị trường Giáo dục – Việc làm quốc tế. Kính chúc quý vị sức khoẻ và nhiều niềm vui.

Chương trình Hỗ trợ du học

www.hotroduhoc.vn

MỚI NHẤT
30 suất học bổng toàn phần tại Ucraina năm 2016
30 suất học bổng toàn phần tại Ucraina năm 2016

(Dân trí) - Chính phủ U-crai-na cấp 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, kinh tế và khoa học xã hội cho học viên Việt Nam năm 2016.

Thứ hai, 28/03/2016 - 11:53

DHS Việt tại Pháp "chen chân" tại hội thảo hướng nghiệp 2016
DHS Việt tại Pháp "chen chân" tại hội thảo hướng nghiệp 2016

(Dân trí) - Ngày 25/3 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) và trường Cao cấp Thương mại Paris (ESCP Europe) đồng tổ chức Hội thảo hướng nghiệp lần thứ V dành cho các học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp.

Thứ hai, 28/03/2016 - 09:00

Tặng phí khám sức khỏe cho học sinh nộp hồ sơ du học Anh Quốc tại AAC
Tặng phí khám sức khỏe cho học sinh nộp hồ sơ du học Anh Quốc tại AAC

Trong đợt công bố điều kiện học bổng 50% học phí các trường Anh Quốc tại AAC, học sinh tham dự và nộp hồ sơ du học trước 15/4/2016 sẽ được hỗ trợ phí khám sức khỏe.

Thứ hai, 28/03/2016 - 05:00

Tưng bừng giải bóng đá mùa xuân của DHS Việt khu vực Trung Tây nước Mỹ
Tưng bừng giải bóng đá mùa xuân của DHS Việt khu vực Trung Tây nước Mỹ

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, giải bóng đá khu vực Trung Tây dành cho cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã được tổ chức vào ngày 19/3 vừa qua. 8 đội bóng từ 3 tiểu bang Illinois, Indiana, và Michigan đã đến giao lưu tranh tài.

Chủ nhật, 27/03/2016 - 09:14

Nữ du học sinh Việt làm phát thanh viên tại Đài KBS
Nữ du học sinh Việt làm phát thanh viên tại Đài KBS

(Dân trí) - Sinh năm 1990, Thanh Nga đang làm thạc sĩ năm cuối và công tác tại KBS - đài phát thanh và truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, với vai trò cầu nối giữa kiều bào Việt Nam với quê nhà.

Thứ bảy, 26/03/2016 - 10:00

Hội DHS Việt tại Mỹ tổ chức hội thảo về điểm nóng Biển Đông
Hội DHS Việt tại Mỹ tổ chức hội thảo về điểm nóng Biển Đông

(Dân trí) - Hội thảo quy tụ các tri thức trẻ khắp 5 châu cùng phân tích, thảo luận, quan tâm đến các vấn đề biển đảo nước nhà và khu vực sắp trở lại.

Thứ bảy, 26/03/2016 - 12:01

Đội Việt Nam rực rỡ trong lễ hội đường phố tại Lorient, Pháp
Đội Việt Nam rực rỡ trong lễ hội đường phố tại Lorient, Pháp

(Dân trí) - Chủ nhật 20/3 vừa qua sự kiện kỉ niệm 350 thành phố Lorient, Pháp (1666-2016) đã được tổ chức thành công. Đây cũng chính là lần đầu tiên đội Việt Nam gồm các DHS đang sinh sống và học tập, các anh chị em kiều bào tham gia góp mặt tạo thêm phần không khí sống động của ngày hội.

Thứ sáu, 25/03/2016 - 03:25

Cơ hội nhận học bổng 100% học phí chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn và du học Hè Singapore 2016
Cơ hội nhận học bổng 100% học phí chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn và du học Hè Singapore 2016

“Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ”- ngành học chưa bao giờ giảm độ hot trong suốt thời gian qua. Cơ hội việc làm luôn rộng mở và trong tầm tay với những du học sinh tốt nghiệp từ chuyên ngành này, nhờ vào chương trình học lý thuyết được thiết kế lồng ghép thực tập giúp sinh viên nâng cao kinh nghiệm thực tế.

Thứ năm, 24/03/2016 - 01:00

Cô gái Cuba xinh đẹp và tình yêu cháy bỏng dành cho Việt Nam
Cô gái Cuba xinh đẹp và tình yêu cháy bỏng dành cho Việt Nam

Tươi cười và tràn đầy sức sống, cô gái trẻ Cuba Lin Acosta diễn đạt tự nhiên bằng tiếng Việt về tình yêu của mình đối với Việt Nam.

Thứ tư, 23/03/2016 - 07:02

Du học Úc chi phí thấp cho Visa an toàn
Du học Úc chi phí thấp cho Visa an toàn

Úc từ lâu đã được biết đến là một quốc đảo xinh đẹp, sôi động, hiện đại và cũng là vùng đất của những bờ biển trải dài bất tận, những công việc cuốn hút và thung lũng đầy quyến rũ. Úc có nền giáo dục hàng đầu thế giới, hàng năm thu hút trên 600.000 sinh viên quốc tế đến theo học và làm việc.

Thứ ba, 22/03/2016 - 08:30

Nữ sinh dân tộc Mường giành học bổng 5,5 tỷ đồng của ĐH Mỹ danh tiếng
Nữ sinh dân tộc Mường giành học bổng 5,5 tỷ đồng của ĐH Mỹ danh tiếng

(Dân trí) - Bùi Trần Bảo Ngọc, cô gái 9X đến từ mảnh đất Hòa Bình tâm sự, có bố là người dân tộc Mường nên em thấu hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc. Đó là nguồn cảm hứng của bài luận giúp Ngọc chinh phục suất học bổng “khủng” đất Mỹ.

Thứ ba, 22/03/2016 - 12:10

Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam  tại carnaval Lorient "hoành tráng"
Cô bạn xinh xắn phụ trách đội Việt Nam tại carnaval Lorient "hoành tráng"

(Dân trí) - Phương Thúy tốt nghiệp khoa Quản lí Văn hóa (ĐH Văn Hóa Hà Nội) năm 2008. Sau đó Thúy đi du học tại Pháp. Tốt nghiệp hai bằng thạc sỹ về Quản trị và Kinh Tế tại Pháp. Cô bạn hiện nay công việc chính là quản lý một siêu thị bán đồ thực phẩm Việt Nam và làm việc bán thời gian qua mạng cho một công ty tư vấn của Pháp.

Thứ hai, 21/03/2016 - 03:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Phác họa tương lai tại Ngày hội tư vấn du học các nước
Phác họa tương lai tại Ngày hội tư vấn du học các nước

Bằng cấp quốc tế có thể mang đến cho bạn tương lai không giới hạn ở bất cứ đâu trên thế giới. Hãy tham gia sự kiện Ngày hội tư vấn du học các nước của IDP để bắt đầu cho hành trình mới.

Thứ hai, 21/03/2016 - 08:17

Bước ngoặt của Triết
Bước ngoặt của Triết

Tham gia vào nhiều công trình nghiên cứu y học cùng các giáo sư đến từ ĐH Harvard, ĐH Yale (Mỹ), Bùi Minh Triết (năm cuối, ngành Hóa – Sinh, trường McDaniel College, Mỹ) thu được nhiều kết quả tích cực. Đây là động lực để anh bạn 21 tuổi tiếp tục nỗ lực tìm ra những phương pháp tốt nhất chữa trị căn bệnh ung thư.

Chủ nhật, 20/03/2016 - 09:42

Học bổng tiến sĩ 920 triệu đồng dành cho phụ nữ Việt Nam
Học bổng tiến sĩ 920 triệu đồng dành cho phụ nữ Việt Nam

(Dân trí) - Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam vừa công bố Học bổng toàn phần Hỗ trợ Phụ nữ Việt Nam lấy học vị Tiến sĩ.

Thứ bảy, 19/03/2016 - 11:54

American Airlines tài trợ vé máy bay cho du học sinh tại Triển lãm Du học Mỹ
American Airlines tài trợ vé máy bay cho du học sinh tại Triển lãm Du học Mỹ

Học sinh tham dự Triển lãm Du học 34 trường đại học, cao đẳng và trung học Mỹ sẽ có cơ hội được nhận vé máy bay đi Mỹ từ nhà tại trợ chính của triển lãm, hãng hàng không Mỹ American Airlines.

Thứ sáu, 18/03/2016 - 06:00

Hơn 19.000 du học sinh Việt Nam đang học tại Hoa Kỳ
Hơn 19.000 du học sinh Việt Nam đang học tại Hoa Kỳ

(Dân trí) - Phó Đại sứ Hoa Kỳ Susan Sutton cho biết, không chỉ có gần 19.000 du học sinh Việt Nam đang học tại Hoa Kỳ, mà hiện đang có tới gần một triệu sinh viên quốc tế đang theo học tại Hoa Kỳ.

Thứ năm, 17/03/2016 - 08:15

DHS Việt tại Lorient (Pháp) tưng bừng chuẩn bị đón lễ hội đường phố
DHS Việt tại Lorient (Pháp) tưng bừng chuẩn bị đón lễ hội đường phố

(Dân trí) - Carnaval là một lễ hội lớn thường niên tại các thành phố của Pháp diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 tùy từng thành phố. Đó không chỉ là một lễ hội đường phố với nhiều màu sắc mà còn giới thiệu nhiều nét đẹp văn hóa, lịch sử.

Thứ năm, 17/03/2016 - 02:00

Điều “giản dị” từ Việt Nam làm sửng sốt cả thế giới
Điều “giản dị” từ Việt Nam làm sửng sốt cả thế giới

Chúng ta đã và đang chứng kiến nhiều điều “giản dị” làm sửng sốt cộng đồng trong nước và thế giới.

Thứ tư, 16/03/2016 - 08:43

Chương trình Học bổng ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai
Chương trình Học bổng ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai

(Dân trí) - Cục Đào tạo Nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa công bố chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand.

Thứ tư, 16/03/2016 - 07:51

Thạc sĩ Chính sách ĐH Harvard: “Mọi hình phạt đều không được làm mất thời gian học hành của trẻ”
Thạc sĩ Chính sách ĐH Harvard: “Mọi hình phạt đều không được làm mất thời gian học hành của trẻ”

(Dân trí) - Liên quan đến quy định gây tranh cãi vừa qua của Sở GD&ĐT Hà Nội, Thạc sĩ Chính sách và Quản lý Giáo dục, Đại học Harvard, Mỹ - Trương Phạm Hoài Chung nhận định, một hình phạt tốt phải phù hợp để vừa giáo dục nhân cách, vừa không ảnh hưởng đến việc học của các em.

Thứ ba, 15/03/2016 - 02:25

Học bổng toàn phần tại Azerbaijan và Slovakia
Học bổng toàn phần tại Azerbaijan và Slovakia

(Dân trí) - Cục Đào tạo nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa thông báo chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Azerbaijan và Slovakia.

Thứ ba, 15/03/2016 - 10:00

Tặng khóa kèm phỏng vấn visa với người bản ngữ tại Triển lãm Du học Mỹ
Tặng khóa kèm phỏng vấn visa với người bản ngữ tại Triển lãm Du học Mỹ

Với tỉ lệ trượt visa Mỹ cao như hiện nay, rào cản lớn nhất cho du học sinh đi Mỹ không còn là vấn đề tài chính hay tiếng Anh nữa. Khóa kèm phỏng vấn visa được tặng tại Triển lãm Du học Mỹ sẽ là giải pháp để học sinh vượt qua tình hình visa khó khăn hiện nay.

Thứ ba, 15/03/2016 - 08:40

Bộ GD&ĐT tuyển giáo viên giảng dạy tại Lào
Bộ GD&ĐT tuyển giáo viên giảng dạy tại Lào

(Dân trí) - Ngày 15/3, Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) có thông báo tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Lào.

Thứ ba, 15/03/2016 - 07:50