Thứ hai, 21/03/2016 - 08:46

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục

Mục tiêu của lộ trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu của tất cả các vị trí được tuyển dụng là trở thành “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu”

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục - 1

Thông báo này dành cho quý vị ứng tuyển vào ba (03) vị trí sau đây thuộc công ty Cổ phần Intergogo Việt Nam

- Chuyên viên Tư vấn giáo dục.

- Thực tập viên Tư vấn giáo dục.

- Học viên nghiên cứu tư vấn giáo dục.

Với từng vị trí thông báo này mô tả lộ trình sự nghiệp bao gồm:

- Tiêu chuẩn ứng tuyển và tiêu chuẩn được chấp nhận.

- Nghĩa vụ và quyền lợi.

- Quá trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu.

1. Lộ trình sự nghiệp nghề “Tư vấn giáo dục”

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục - 2

2. Tiêu chuẩn tham gia, nghĩa vụ và quyền lợi của vị trí tuyển dụng

Quý vị là học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia các vị trí tuyển dụng sau:

Chuyên viên Tư vấn giáo dục (Educational Counsellor) còn gọi là người hướng dẫn (Mentor). Ứng viên dự tuyển vị trí này tương ứng với vị trí tham gia số 01 trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp nghề “Tư vấn giáo dục”

Thực tập viên Tư vấn giáo dục (Educational counsellor trainee) còn gọi là Trợ lý hướng dẫn (Assistant). Ứng viên dự tuyển vị trí này tương ứng với vị trí tham gia số 02 trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp ngành nghề “Tư vấn giáo dục”

Học viên tư vấn giáo dục còn gọi là Học viên (Student). Ứng viên dự tuyển vị trí này tương ứng với vị trí tham gia số 03 trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp nghề “Tư vấn giáo dục”

Tiêu chuẩn tham gia, nghĩa vụ và quyền lợi của từng vị trí tuyển dụng, quý vị xem thông tin chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/tuyendung/chuyen-vien-thuc-tap-vien-va-hoc-vien-tu-van-giao-duc/

Quý vị là học sinh trung học phổ thông từ 15 tuổi đến 18 tuổi có thể tham gia chương trình học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu sau:

Đối tượng học viên từ 15 tuổi đến 18 tuổi (còn gọi là học sinh Trung học phổ thông) không được thể hiện trong hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp ngành nghề “Tư vấn giáo dục” vì chưa thuộc nhóm đã xác định được ngành nghề cụ thể phù hợp với giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân.

Đối tượng học viên là học sinh Trung học phổ thông được hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu khi tốt nghiệp THPT gồm: i) Một là trở thành một công dân đủ tiêu chuẩn, nghĩa là đủ năng lực để hiểu và tuân thủ pháp luật, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân trước pháp luật ii) Hai là khám phá, lựa chọn và xây dựng giá trị cốt lõi, năng lực cốt lõi của bản thân iii) Ba là xác định ngành nghề và lộ trình học tập – làm việc phù hợp với giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân.

Thông tin về đề xuất hướng dẫn nghiên cứu&ứng dụng nghiên cứu và thông tin chương trình học bổng nghiên cứu&ứng dụng nghiên cứu nội dung nghĩa vụ công dân và lộ trình sự nghiệp dành cho học sinh THPT của chương trình Hỗ trợ du học, quý vị có thể xem tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-hoc-bong-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong/

3. Hướng dẫn quy trình tìm hiểu và ứng tuyển của các vị trí tuyển dụng

Quy trình tìm hiểu và ứng tuyển của các vị trí tuyển dụng được công bố chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/tuyendung/chuyen-vien-thuc-tap-vien-va-hoc-vien-tu-van-giao-duc/

Quý vị cần đọc và hiểu toàn bộ nội dung thông báo tuyển dụng. Chương trình Hỗ trợ du học không phản hồi bất kỳ thắc mắc nào về quy định tuyển dụng đã đăng công khai trên website www.hotroduhoc.vn

4. Thông tin về dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu

Chuyên viên, thực tập viên, học viên trên 18 tuổi nghề “Tư vấn giáo dục” của chương trình Hỗ trợ du học có quyền tham gia công khai và công bằng Dự án tài trợ quá trình trở thành “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” do chương trình Hỗ trợ du học sở hữu như các nhà nghiên cứu khác trong phạm vi quy định của Dự án.

Thông tin chi tiết về Dự án tài trợ quá trình trở thành “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” quý vị xem tại link: http://hotroduhoc.vn/de-tai/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/phien-ban-1-1/

5. Thông tin về quan hệ giữa ngành nghề Tư vấn giáo dục và các ngành nghề khác (Human Capital Mobility)

Trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu tại chương trình Hỗ trợ du học theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng tư vấn đã ký Chuyên viên, Thực tập viên và Học viên nghề “Tư vấn giáo dục” có thể phát triển lộ trình sự nghiệp trong ngành “Tư vấn giáo dục” hình vẽ tại mục 01 – Lộ trình sự nghiệp ngành nghề “Tư vấn giáo dục” hoặc luân chuyển sang làm việc trong một số ngành nghề khác cùng năng lực cốt lõi.

Tiêu chuẩn tham gia ứng tuyển các ngành nghề khác có cùng năng lực cốt lõi và thông tin đơn vị sử dụng lao động tương ứng được chương trình Hỗ trợ du học công bố minh bạch, đầy đủ và chính xác tương tự thông báo tuyển dụng này.

Đơn vị sử dụng lao động có thể là các đơn vị do Công ty Cổ phần InterGoGo trực tiếp đầu tư hoặc là thành viên trong hệ sinh thái InterGoGo đáp ứng đủ tiêu chuẩn về điều kiện môi trường làm việc nhằm tạo điều kiện cơ sở cho người lao động đạt mục tiêu “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” sau 03 năm đi làm.

Định nghĩa về “Nhân lực quốc tế - Công dân toàn cầu” được sử dụng trong phạm vi thông báo tuyển dụng này được hiểu là người lao động đáp ứng đủ ba điều kiện sau: Một là có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.5; hai là đạt mức thu nhập 100.000 AUD/CAD/năm (khoảng 1.5 tỷ VNĐ/năm) vào thời điểm ba (03) năm tính từ khi bắt đầu đi làm; ba là công dân Việt Nam có thẻ cư trú dài hạn (Permannent Resident) do Canada và/hoặc Australia cấp.

Chuyên viên, Thực tập viên và Học viên nghề “Tư vấn giáo dục” có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho chương trình Hỗ trợ du học thương lượng với đơn vị sử dụng lao động về thoả thuận lao động cụ thể.

Sơ đồ dưới đây mô tả minh họa Human Capital Mobility (luân chuyển ngành nghề) từ nghề “Tư vấn giáo dục” sang một số nhóm ngành nghề khác cùng năng lực cốt lõi. Do giới hạn kích thước nên sơ đồ chỉ trình bày một phần các ngành nghề mà Chuyên viên nghề “Tư vấn giáo dục” có thể luân chuyển.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên, thực tập viên và học viên tư vấn giáo dục - 3

Tham khảo mối quan hệ giữa ngành nghề “Tư vấn giáo dục” và các ngành nghề khác theo quy định tại Canada, phần “classified elsewhere” và “Classification Struture – 4” tại link: http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/English/NOC/2011/ProfileQuickSearch.aspx?val=4&val1=4033

6. Thông tin về đơn vị tuyển dụng

6.1. Thông tin về chương trình Hỗ trợ du học

- Giới thiệu về chương trình Hỗ trợ du học, quý vị xem chi tiết tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-ho-tro-du-hoc/gioi-thieu/

- Thông tin về các hoạt động của chương trình Hỗ trợ du học, quý vị theo dõi tại website www.hotroduhoc.vn và fanpage www.facebook.com/hotroduhoc.vn

6.2. Thông tin về Công ty Cổ phần InterGoGo Việt Nam – đơn vị sở hữu chương trình Hỗ trợ du học

- Giới thiệu về InterGoGo, quý vị xem chi tiết tại link: http://intergogo.com/gioi-thieu/

- Kết quả năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của InterGoGo, quý vị xem chi tiết tại link: http://intergogo.com/

Chương trình Hỗ trợ du học trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị và hi vọng được đồng hành cùng quý vị trong thị trường Giáo dục – Việc làm quốc tế. Kính chúc quý vị sức khoẻ và nhiều niềm vui.

Chương trình Hỗ trợ du học

www.hotroduhoc.vn

Mới nhất