Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 2.000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt kinh phí vận chuyển gạo cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 8, số 10, học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Theo đó, tổng số gạo hỗ trợ trong đợt này là hơn 2.141 tấn. Trong đó, số lượng gao nêu trên cứu đói cho nhân dân tại một số địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 8 và số 10 là hơn 326 tấn.

Nhiều học sinh vùng đặc biệt khó khăn có gạo ăn Tết.
Nhiều học sinh vùng đặc biệt khó khăn có gạo ăn Tết.

Số lượng gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện đặc biệt khó khăn là hơn 1.426 tấn. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng sản xuất thay thế nương rẫy là hơn 389 tấn.

Tổng số kinh phí hỗ trợ là 705 triệu đồng, được trích từ nguồn chi đảm bảo xã hội khác trong dự toán ngân sách của tỉnh Thanh Hóa năm 2014. Số gạo này sẽ được giao tại trung tâm các xã hoặc cụm xã.

Sở tài Chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm cấp kinh phí hỗ trợ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để thanh toán các khoản chi phí. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Duy Tuyên