Thứ năm, 07/07/2016 - 04:27

Doanh nghiệp tiên phong cải thiện quyền của người lao động

Vào ngày 4 tháng 7, năm 2016, tổ chức Oxfam công bố bản báo cáo mới nhất về những cam kết toàn diện về quyền lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Unilever tại Việt Nam và những cải thiện của Unilever Việt nam trên lĩnh vực này trong ba năm qua.


Unilever Việt Nam luôn có những chính sách phúc lợi tốt nhất dành cho nhân viên của mình tại nhà máy.

Unilever Việt Nam luôn có những chính sách phúc lợi tốt nhất dành cho nhân viên của mình tại nhà máy.

Báo cáo này một lần nữa đã ghi nhận những nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Unilever Việt Nam trong việc thúc đẩy hành động và tạo ra những thay đổi tích cực cho đội ngũ người lao động, những người đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty - doanh nghiệp đã được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (2013 -2015).

Trưởng phòng Đạo đức Kinh doanh của Oxfam, bà Rachel Wilshaw cho biết: “Rất hiếm khi một công ty đa quốc gia lại cởi mở chia sẻ về hoạt động kinh doanh của mình với Oxfam và thể hiện tính minh bạch cao cũng như mong muốn được cải thiện như tập đoàn Unilever đã làm với báo cáo này. Rõ ràng là quá trình này đã mang lại những thay đổi tích cực trong công ty và quan trọng hơn là cho những người trực tiếp làm ra sản phẩm cho công ty. Oxfam mong muốn Unilever tận dụng khả năng của mình để tạo ra ảnh hưởng tới các công ty khác cũng như tới các cơ quan nhà nước để giải quyết tận gốc nguyên nhân của tiêu chuẩn lao động nghèo nàn. Đã đến lúc các công ty khác cần lên tiếng hành động và đi theo sự tiên phong của Unilever.”

Những cải thiện to lớn của Unilever trong việc thực hiện quyền lao động, đặc biệt trên các lĩnh vực:

- Đối thoại thường xuyên giữa Công đoàn và cấp công ty mẹ

- Chính sách thu mua tốt hơn

- Tăng cường xây dựng lòng tin giữa công nhân và cấp quản lý

- Cam kết tuyển dụng lao động trực tiếp nhiều hơn trong nhà máy, nhằm đảm bảo công ăn việc làm và lợi ích ổn định cho người lao động

Nghiên cứu của OXFAM cho thấy rằng mức lương cơ bản cho một công nhân bán lành nghề tại nhà máy của Unilever đã tăng 48% kể từ tháng 7 năm 2011 tới tháng 7 năm 2015. Mức tăng này là do chính sách của công ty cũng như do Chính phủ Việt Nam đã có chính sách nâng lương tối thiểu. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhà máy Unilever đã tuyển dụng trực tiếp thêm nhiều nhân công hơn trong cùng kỳ.