Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D

(Dân trí) - Khác với phương pháp xăm thông thường, xăm 3D tạo nên những hình ảnh sống động y như thật. Thời gian để tạo ra những hình xăm này gấp khoảng 5 lần so với xăm thông thường, nhưng nó xứng đáng với cái giá của nó.

 

 

 

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 1

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 2

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 3

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 4

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 5

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 6

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 7

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 8

Chùm ảnh: Kinh ngạc nghệ thuật xăm 3D - 9

 

Minh Nguyệt

Theo Dailycognition