Chủ doanh nghiệp cần lưu ý gì về các thay đổi của Luật Lao động 2021?

Trường Thịnh

(Dân trí) - Để doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro pháp lý không đáng có khi Bộ luật Lao động 2019 ("BLLĐ") có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, bài viết này sẽ đề cập đến một số thay đổi mà doanh nghiệp cần lưu ý.

1. Hợp đồng lao động

Điều 13.1 BLLĐ 2019 có bổ sung thêm trường hợp: hai bên thỏa thuận với nhau bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện bản chất của một HĐLĐ thì vẫn được xem là HĐLĐ và chịu sự điều chỉnh của BLLĐ.

Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp vẫn hay ký các loại hợp đồng có những tên gọi khác chẳng hạn như: "Hợp đồng dịch vụ", "hợp đồng khoán việc", "hợp đồng công tác viên", "hợp đồng chuyên gia" … thì với quy định trên, đây vẫn được xem là hợp đồng lao động.

2. Hình thức giao kết Hợp đồng lao động

Điều 14 BLLĐ 2019 đã bổ sung hình thức giao kết HĐLĐ thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản và quy định HĐLĐ giao kết bằng lời nói chỉ được áp dụng đối với loại hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng. Quy định mới này sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng giao kết hợp đồng và lưu trữ thông tin mà không gặp khó khăn trong việc lưu trữ giấy tờ hay trở ngại ký kết do khoảng cách địa lý.

3. Loại hợp đồng lao động

BLLĐ 2019 đã bỏ quy định về HĐLĐ theo mùa vụ và HĐLĐ theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo đó, BLLĐ 2019 chỉ quy định 02 loại HĐLĐ, đó là HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn đến 36 tháng và HĐLĐ không xác định thời hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không còn được quyền sử dụng phụ lục hợp đồng để gia hạn 01 lần thời hạn của HĐLĐ xác định thời hạn.

4. Thử việc

BLLĐ 2019 cho phép doanh nghiệp linh động trong việc có thể thỏa thuận nội dung thử việc vào HĐLĐ hay bằng việc giao kết một hợp đồng thử việc riêng.

Ngoài ra, BLLĐ 2019 còn quy định thời gian thử việc đối với những người quản lý doanh nghiệp đến không quá 180 ngày. Theo quy định tại điều 4.24 Luật Doanh nghiệp 2020 thì người quản lý doanh nghiệp là những người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

5. Làm thêm giờ

BLLĐ 2019 đã tăng thời gian làm thêm giờ trong 01 tháng lên 40 giờ, có quy định cụ thể về những trường hợp được phép làm thêm không quá 300 giờ/năm.

6. Nội quy lao động

So với BLLĐ 2012 chỉ quy định trường hợp doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên thì phải có nội quy lao động bằng văn bản, BLLĐ 2019 quy định mọi doanh nghiệp đều phải ban hành nội quy lao động mà không phụ thuộc vào số lượng người lao động và chỉ những doanh nghiệp nào có từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động bắt buộc phải lập bằng văn bản và phải được đăng ký tại cơ quan chuyên môn về lao động tại địa phương.

7. Quy định về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Việc quy định hành vi quấy rối tình dục tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động là một bước ngoặt lớn trong luật lao động. Theo đó, quấy rối tình dục tại nơi làm việc được xem là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động nào có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo đúng trình tự thủ tục của luật định.

Trên đây là một số điểm thay đổi đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019 và những điều doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Chủ doanh nghiệp cần lưu ý gì về các thay đổi của Luật Lao động 2021? - 1

Hội nghị Luật Lao Động Việt Nam là Hội nghị thường niên được tổ chức bởi Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) nhằm kết nối 700+ Chuyên gia Nhân sự hàng đầu trong và ngoài nước với mục đích tạo nên diễn đàn chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín.

Với Chủ đề "Luật lao động trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0", Hội nghị sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong việc ứng dụng sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ mà vẫn phù hợp với quy định của Pháp luật trước những tác động của Đại dịch Covid-19.

Mua vé sớm, nhận ưu đãi Early bird lên đến 60%. Đặt ngay hôm nay: https://vnhr.vn/vietnam-labour-law