BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022

(Dân trí) - Ngày 22/4/2022, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Đại hội diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự đại hội có ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV PVN; ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc PVN. Về phía BSR có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội; Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương và cùng các ông trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng BSR.

BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - 1
Toàn cảnh ĐHĐCĐ BSR năm 2022.

Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo tại đại hội, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết Năm 2021, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) gặp rất nhiều khó khăn thách thức như biến động của thị trường xăng dầu và đại dịch Covid, nhưng cũng là năm BSR vượt "bão kép" thành công. Mặc dù năm qua, có thời điểm BSR bị vượt khả năng tồn chứa (tanktop) song Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn duy trì được hoạt động liên tục. Dòng tiền không bị đứt gãy, góp phần hoàn thành kế hoạch của Công ty, đóng góp vào thành công chung của thu ngân sách nhà nước và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - 2
Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, BSR tiếp tục vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, liên tục, không bị gián đoạn do tank-top cũng như kiểm soát tốt các chi phí vận hành và dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc vận hành phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC) ổn định ở mức 70% công suất thiết kế (mức thấp nhất từ trước đến nay) là một trong những thành công, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ số rất ấn tượng:

- Sản lượng sản xuất: Hơn 6,5 triệu tấn sản phẩm.

- Tổng doanh thu: 102.130 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách Nhà nước: 11.379 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 6.715 tỷ đồng.

Đề ra nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2022

Năm 2022, BSR trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất khoảng 6,499 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu 91.411,5 tỷ đồng; nộp NSNN khoảng 9.934 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.400,8 tỷ đồng.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên, BSR tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

- Tiếp tục tập trung vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hóa hiệu quả SXKD của BSR;

- Đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại dầu mới để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy và nghiên cứu, đánh giá các nguồn nguyên liệu trung gian cho chế biến để nâng cao hiệu quả;

- Xây dựng chiến lược mua dầu thô dài hạn (tối thiểu từ 3-5 năm) và triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp dầu thô dài hạn (từ 3-5 năm) cho 50% - 80% nhu cầu dầu thô chế biến của Nhà máy; cơ cấu sản phẩm phù hợp với đặc tính của các hỗn hợp dầu thô chế biến, nhu cầu thị trường và công suất vận hành của các phân xưởng;

- Công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ được cập nhật, dự báo thường xuyên, chú trọng đảm bảo hàng tồn kho ở mức thấp nhất, dự phòng cho khả năng giá dầu giảm;

- Công tác bảo dưỡng được tổ chức định kỳ, thường xuyên, hiệu quả và chi phí tối ưu, đảm bảo an toàn vận hành và hoạt động ổn định cho Nhà máy.

- Khẩn trương xây dựng chiến lược, trọng tâm phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 làm định hướng triển khai xuyên suốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả SXKD cho BSR.

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2022, BSR tập trung hoàn thiện Hồ sơ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất theo hướng tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn chất lượng mức 5 và tối ưu hóa dầu nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế của Dự án, phù hợp với xu thế thị trường.

BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - 3
Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Xuân Huyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Xuân Huyên nhấn mạnh: PVN biểu dương thành tích của BSR trong năm 2021, kết quả ấn tượng, thành tích đáng ghi nhận trong hoàn cảnh năm qua rất khó khăn vì dịch bệnh kéo dài, khủng hoảng năng lượng.

Năm 2022 là năm khó khăn, nhất là dự báo thị trường. Ngoài dịch bệnh, chiến tranh, giá dầu thay đổi hàng ngày. Trong giai đoạn vừa qua, BSR tăng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, BSR cần chú trọng, đẩy nhanh tiến độ Dự án NCMR Nhà máy, duy trì ổn định công suất Nhà máy; lợi nhuận ưu tiên dành cho các dự án đầu tư phát triển. "Với tư cách cổ đông lớn, PVN hỗ trợ đồng hành BSR phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh tình hình chính trị phức tạp, chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ".

Đại hội đã thông qua các tờ trình/báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2022; trong đó bầu ông Hoàng Đình Nhật và bà Vũ Lan Phương làm thành viên Ban Kiểm soát BSR nhiệm kỳ 2022-2027.