Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016

(Dân trí) - Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 11 – 13/11 tại Nhà Thái học - Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 nhằm bám sát với tình hình, thực trạng hoạt động của các Câu lạc bộ ca trù, tạo điều kiện để các tài năng trẻ của Câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Hà Nội thể hiện khả năng, giao lưu học hỏi tăng cường chuyên môn giữa các câu lạc bộ để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bảo tồn thực hành di sản.

Bên cạnh đó, Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá tới đông đảo các thành phần quần chúng nhân dân; Tìm ra định hướng hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù trên địa bàn Hà Nội, góp phần từng bước đưa Ca trù khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong những giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2016.

Liên hoan Tài năng ca trù Hà Nội là một trong các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2016. Ảnh: TL.
Liên hoan Tài năng ca trù Hà Nội là một trong các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2016. Ảnh: TL.

Đối tượng tham dự Liên hoan là các tài năng trẻ có độ tuổi từ 6 đến 30 tuổi đến từ các câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn TP. Hà Nội hoặc sinh hoạt tự do. Các câu lạc bộ và các cá nhân (Ca nương tài năng, Kép đàn tài năng; Ca nương tài năng xuất sắc và Kép đàn tài năng xuất sắc) và tập thể tham dự liên hoan căn cứ vào khả năng nghệ thuật của mình để xây dựng các tiết mục dự thi. Thời lượng mỗi cá nhân biểu diễn tối đa 20 phút (bao gồm lời giới thiệu, thời gian chuyển đổi các tiết mục và biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 2 giải tài năng suất sắc, 4 giải A, 4 giải B và 8 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, BTC cũng sẽ trao 1 giải A và 1 giải B cho các tập thể xuất sắc.

Để có thể phân loại, đánh giá, xếp hạng chất lượng của các tiết mục, các chương trình tham gia liên hoan một cách khách quan, khoa học, bám sát, BTC sẽ tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá chất lượng nghệ thuật trong Liên hoan. Thành phần của Hội đồng sẽ gồm những người có hiểu biết sâu sắc về Ca trù, đại diện cho các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Hà Tùng Long