Thông báo xử lý tài sản bảo đảm

Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP trân trọng thông báo về việc chào bán tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp Đồng Cầm Cố.

- Căn cứ Hợp đồng vay ngày 08/02/2010, Thỏa thuận điều chỉnh đối với Hợp đồng vay ngày 12/05/2010, Phụ lục hợp đồng vay ngày 15/04/2012, Phụ lục hợp đồng vay ngày 05/08/2013 và Hợp đồng vay ngày 08/09/2011, phụ lục, Hợp đồng vay ngày 15/04/2012 và phụ lục ký kết ngày 05/08/2013 ký kết giữa Công ty TNHH Một thành viên Thái Kiều và Công ty Cổ Phần Vincom (nay là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP);

- Căn cứ Hợp đồng cầm cố số 2010/HDCC, ký ngày 8/2/2010 giữa Ông Thái Phi Điệp (David Thái) và Công ty Cổ phần Việt Thái Quốc Tế, với tư cách là Bên Bảo Lãnh, Công ty Cổ Phần Vincom (nay là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP), với tư cách là Bên Nhận Bảo Lãnh và Công ty TNHH Một Thành Viên Thái Kiều, với tư cách là Bên Được Bảo Lãnh,

Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP trân trọng thông báo về việc chào bán tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp Đồng Cầm Cố, như sau:

1.Tài sản được chào bán: 100% phần vốn góp trong Công ty TNHH Một Thành Viên Thái Kiều thuộc sở hữu của Cổ Phần Việt Thái Quốc Tế tương đương 49.824.183.000 VNĐ chiếm 99,61% vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Thái Kiều.

2. Giá chào bán dự kiến: 49.824.183.000 VNĐ
(bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ tám trăm hai mươi tư triệu một trăm tám mươi ba nghìn đồng)

3. Thời hạn đăng ký mua: bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày của bản công bố này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa chỉ: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, số 7 đường Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3974 9999, số máy lẻ 173.
Địa chỉ mail:  v.huongltt5@vingroup.net -  Liên hệ bà Lê Thị Thu Hương.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP