Dự án “Xây dựng hệ thống mạng WAN tại các Công ty Truyền tải điện” đạt được những kết quả bước đầu trong năm 2018

(Dân trí) - Dự án “Xây dựng hệ thống mạng WAN tại các Công ty Truyền tải điện” bắt đầu triển khai thi công từ tháng 11/2017 và đến tháng 1/2018 hoàn thành, tích hợp dịch vụ đưa vào vận hành. Đây là dự án về công nghệ thông tin của Tổng công Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) làm đại diện chủ đầu tư quản lý dự án.

​Hệ thống mạng WAN được triển khai kết nối đến tất cả các đơn vị trong EVNNPT với tổng số gần 200 node mạng: Kết nối từ trụ sở Tổng công ty đến 8 đơn vị trực thuộc và các Truyền tải điện khu vực, các Trạm biến áp 220kV/500kV trải dài trên khắp cả nước.

Dự án “Xây dựng hệ thống mạng WAN tại các Công ty Truyền tải điện” đạt được những kết quả bước đầu trong năm 2018 - 1

Hệ thống mạng WAN được đưa vào vận hành minh chứng rằng tại EVNNPT đã xây dựng được một hạ tầng truyền thông thống nhất, tốc độ cao, đồng bộ, tạo điều kiện triển khai các ứng dụng nghiệp vụ và các dịch vụ gia tăng, dễ dàng quản trị hệ thống tập trung cũng như tạo nên hạ tầng cơ sở đảm bảo môi trường tiêu chuẩn cho trung tâm dữ liệu. Thông tin trao đổi giữa các đơn vị đa dạng hơn, nhanh hơn, không bị tắc nghẽn. Qua đó việc quản lý các đơn vị trong toàn EVNNPTđược thuận lợi, hiệu quả và chính xác hơn; các đơn vị được cập nhật thông tin dễ dàng, nhanh chóng, truy cập được các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn, thuận tiện cho việc tra cứu khai thác thông tin phục vụ quản lý, điều hành sản xuất.

Mạng WAN của EVNNPT được thiết kế phân tách thành 2 mạng WAN logic riêng biệt nhau dựa trên một hạ tầng vật lý chung, nhờ đó đã mang lại một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin vừa linh hoạt vừa bảo mật; mạng WAN dùng cho quản lý điều hành chung (ITWAN) và mạng WAN dùng cho quản lý vận hành lưới điện (OTWAN). Các ứng dụng chạy trên hai mạng này như sau:

- Mạng ITWAN: Hệ thống ERP; Phần mềm quản lý nhân sự (HRMS); Phần mềm quản lý dự án (eQLDA); Phần mềm quản lý văn bản (eOffice); Phần mềm quản lý vật tư/tài sản; Kho dữ liệu dùng chung; Hệ thống hội nghị truyền hình; VoIP; Camera giám sát; Trang thông tin nội bộ, hệ thống email và các ứng dụng nội bộ trên web, ...

- Mạng OTWAN: Hệ thống thông tin phục vụ vận hành lưới điện; Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm; Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS); Hệ thống GIS quản lý lưới điện; Hệ thống giám sát dầu online; Hệ thống định vị sự cố,...

Việc xây dựng hệ thống WAN đã giảm thiểu được chi phí đầu tư nhờ thiết kế mới, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời vẫn phát triển và khai thác được ưu điểm của các công nghệ mới. Hệ thống có khả năng tương thích, mở rộng cao, không phụ thuộc vào chủng loại thiết bị riêng biệt của một hãng sản xuất nào trên thế giới.

Với yêu cầu đáp ứng băng thông cho các ứng dụng trong tương lai, đặc biệt là các ứng dụng real-time và near real-time của các đơn vị, nhu cầu trao đổi thông tin đa chiều thông suốt trong toàn hệ thống từ EVNNPT đến các đơn vị trực thuộc, hệ thống WAN hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành sản xuất, quản lý và vận hành lưới điện; đáp ứng xu hướng và chiến lược phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong EVN như tự động hóa máy móc và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất; là nền tảng để nghiên cứu ứng dụng internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (cloud computing) vào các hoạt động của Tổng công ty.

Dự án Xây dựng hệ thống WAN tại các Công ty Truyền tải điện tạo nền tảng cần thiết và vững chắc để triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.