9 tháng năm 2016: PVN đạt kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Hai năm qua, giá dầu sụt giảm kéo dài đã khiến nhiều công ty dầu khí thế giới rúng động, thậm chí suy sụp. Dòng lốc xoáy đó cũng tác động khốc liệt đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bằng những giải pháp hợp lý, kịp thời, Tập đoàn đã khéo léo chống chọi để vượt qua khó khăn, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh.
>>PVN "kêu" khó khăn do giá dầu giảm sâu
>>PVN hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016
>>Hoạt động của Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh tại Lào


Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

9 tháng của năm 2016 đã đi qua, kết quả hoạt động của PVN là một minh chứng rõ nét về sự nỗ lực, đoàn kết, chủ động của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Tập đoàn trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng thời cũng thể hiện ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, với tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách quốc gia.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 21,10 triệu tấn, vượt 10,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 82,3% kế hoạch năm (sản lượng dầu thô là 13,03 triệu tấn). Sản lượng điện, đạm, xăng dầu đều vượt từ 2,4% đến 15,8% so với kế hoạch 9 tháng. Đây là những con số đặc biệt ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh ảm đạm của công nghiệp dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, do giá dầu trung bình 9 tháng 2016 rơi vào khoảng 42,7 USD/thùng, chỉ bằng 71,2% mức giá kế hoạch năm (60USD/thùng), giảm 14,3USD/thùng (giảm 25,0%) so với mức giá trung bình 9 tháng 2015 là 57USD/thùng nên tổng doanh thu toàn Tập đoàn chỉ đạt 327,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch 9 tháng và 64% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 64 nghìn tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 9 tháng và 61% kế hoạch năm. Đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng vượt 11% so với kế hoạch 9 tháng và khai thác dầu thô trong nước vượt 858 nghìn tấn, tương đương vượt 8,1% so với kế hoạch 9 tháng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2016 đạt 5,93%. Các chỉ tiêu tài chính của PVN tuy thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu.


Người lao động tại Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Người lao động tại Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí, tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn, hơn nữa, điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn do phải triển khai ở vùng sâu và xa bờ. Vì vậy kết quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí 9 tháng đầu năm 2016 đạt thấp so với cùng kỳ 5 năm gần đây, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 8,0 triệu tấn dầu quy đổi; có thêm một phát hiện dầu khí mới là Phong Lan Dại- 1X (lô 06-1); đưa thêm một công trình mới vào khai thác (công trình RC-9 (lô 09-1) và ký thêm một hợp đồng dầu khí mới.

Về công tác đầu tư phát triển, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Trong 9 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 06/6/2016- vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12/4/2016, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 vào ngày 12/8/2016; hạ thủy thành công khối thượng tầng (topside) giàn khai thác khí BK Thiên Ưng vào ngày 12/9/2016.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp tiếp tục triển khai theo đúng đề án được phê duyệt; hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sự cố nào. Nhiều đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt

Song song với việc thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài, điều rất có ý nghĩa là các khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực mà PVN đã báo cáo Chính phủ đã và đang dần được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn và các đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại và là cơ sở để phát triển bền vững trong những năm tới. Nhiều đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt.

Được biết, trong 3 tháng cuối năm, PVN sẽ phấn đấu khai thác thêm 6,49 triệu tấn dầu quy đổi (trong đó dầu thô là 3,88 triệu tấn, khí là 2,61 tỷ m3) để cả năm đạt kế hoạch 25,64 triệu tấn dầu quy đổi. Mục tiêu 2016 đạt tổng doanh thu 514,5 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 104,2 ngàn tỷ đồng.

Để đạt được mức dự kiến thực hiện kế hoạch nêu trên; bên cạnh việc thực hiện các giải pháp thường xuyên, trong thời gian còn lại năm 2016 PVN đã đề ra 10 giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm và đang triển khai thực hiện đồng bộ.

Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu là chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 629/CTr- DKVN ngày 01/02/2016 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đối với lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí: Lựa chọn và triển khai các giếng khoan tìm kiếm thăm dò thẩm lượng có tính khả thi cao trong những tháng còn lại của năm 2016, để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2016 ở mức cao nhất có thể. Tiếp tục thực hiện rà soát, bám sát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016 để có giải pháp ứng phó kịp thời, phấn đấu khai thác dầu trong nước cả năm 2016 vượt 1,0 triệu tấn so với kế hoạch được giao (16,03 triệu tấn dầu).

Đối với lĩnh vực khí: Vận hành ổn định, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí, các nhà máy chế biến khí (Nam Côn Sơn, Dinh Cố) để nâng cao hiệu quả sản lượng khí chế biến. Phối hợp chặt chẽ với các nhà tiêu thụ để tiêu thụ tối đa sản lượng khí khai thác.

Đối với lĩnh vực điện: Vận hành an toàn các nhà máy điện. Phối hợp chặt chẽ với EVN/A0 để huy động tối đa công suất các nhà máy điện. Đảm bảo tiến độ các dự án điện.

Đối với lĩnh vực chế biến dầu khí: Vận hành ổn định, an toàn các nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ. Tranh thủ các tác động thuận lợi từ giá dầu thấp (là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy) để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của đơn vị. Cơ cấu sản phẩm tối ưu trong từng thời điểm theo biến động ảnh hưởng từ giá dầu và thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí chất lượng cao, các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thăm dò khai thác dầu khí để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và kế hoạch chung của cả Tập đoàn. Tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo phát triển bền vững.

PVN tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được phê duyệt. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành để sớm được phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch và triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị thành viên.

Song song đó, PVN tiếp tục chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc việc tiết giảm chi phí trong năm 2016. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động của Tập đoàn tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông và hải đảo.

Các thế hệ “người đi tìm lửa” Việt Nam đã từng có truyền thống vượt qua nhiều khó khăn trong suốt 55 năm qua. Người Dầu khí luôn tin rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của các Bộ, Ban, ngành; với vị thế của đất nước và uy tín của PVN hiện nay, tập thể lãnh đạo và đội ngũ người lao động PVN sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hà Anh

MỚI NHẤT
MB công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2015
MB công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2015

MB công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2015, theo đó: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 81.559.091 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 815.590.910.000 đồng. Tỷ lệ phát hành: 5%. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu là ngày 25/10/2016.

Thứ ba, 11/10/2016 - 09:48

Sinh nhật 23 năm Techcombank - niềm vui từ những bất ngờ
Sinh nhật 23 năm Techcombank - niềm vui từ những bất ngờ

Không chỉ ghi điểm bằng kết quả kinh doanh đầy ấn tượng trong nửa đầu năm nay, bước vào Quý IV, Techcombank đã đem đến cho khách hàng nhiều niềm vui và bất ngờ thú vị với chương trình đặc sắc kỷ niệm 23 năm ngày thành lập.

Thứ ba, 11/10/2016 - 09:39

Bảo hiểm Bảo Việt vươn xa để đến gần khách hàng
Bảo hiểm Bảo Việt vươn xa để đến gần khách hàng

Ngày 10/10/2016, nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh “Phục vụ khách hàng tận tâm, cung cấp sản phẩm tận nơi theo yêu cầu” và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về các sản phẩm bảo hiểm; được sự đồng ý và cấp phép của Bộ Tài chính, ngày 10/10/2016, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chính thức khai trương Công ty Bảo Việt Mỹ Đình. Đây là công ty trực thuộc thứ 69 trong hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt trên cả nước, cùng với hàng trăm điểm giao dịch khác, giúp Bảo hiểm Bảo Việt vươn xa để đến gần khách hàng và mang tới nhiều dịch vụ tiện ích.

Thứ ba, 11/10/2016 - 09:20

Habeco dự chi trên 230 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức trước giờ niêm yết
Habeco dự chi trên 230 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức trước giờ niêm yết

(Dân trí) - Vào ngày 28/10 tới, Habeco sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Dự kiến, doanh nghiệp này sẽ phải chi gần 232 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông trước khi thực hiện niêm yết và thoái toàn bộ 82% vốn Nhà nước ngay trong năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, 11/10/2016 - 09:00

Quà tặng 20/10: Trang sức tuyệt vời – tặng người yêu thương
Quà tặng 20/10: Trang sức tuyệt vời – tặng người yêu thương

Ngày Phụ nữ Việt Nam đang đến gần. Bạn đang tìm món quà ý nghĩa biếu bà, biếu mẹ hay tặng vợ yêu? Bạn đang suy nghĩ về món quà gây bất ngờ thú vị cho bạn gái hay chị em gái của mình. Bạn đang muốn một món quà làm đẹp xứng đáng tự thưởng cho bản thân?

Thứ ba, 11/10/2016 - 08:00

Lập Ban chỉ đạo và tổ công tác bán vốn tại Sabeco, Habeco
Lập Ban chỉ đạo và tổ công tác bán vốn tại Sabeco, Habeco

(Dân trí) - Bộ Công Thương vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Thứ ba, 11/10/2016 - 06:40

Thêm một “đại gia” nước giải khát bị Bộ Y tế “sờ gáy”
Thêm một “đại gia” nước giải khát bị Bộ Y tế “sờ gáy”

Sau khi URC Việt Nam, Coca- Cola và Pepsi lần lượt bị thanh tra, thì nay lại có thêm một công ty thực phẩm lớn nữa sẽ bị thanh tra trong thời gian tới. Đó là Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Thứ hai, 10/10/2016 - 08:50

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý doanh nghiệp Nhà nước "cù nhầy" công bố thông tin
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý doanh nghiệp Nhà nước "cù nhầy" công bố thông tin

(Dân trí) - Trước tình hình hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có cả những tập đoàn, tổng công ty lớn phớt lờ Nghị định 81 về công bố thông tin, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách vi phạm để báo cáo Thủ tướng và đề xuất xử lý.

Thứ hai, 10/10/2016 - 03:33

Ngày hội Doanh nhân Việt Nam lần thứ 12 tại Đà Nẵng và những dấu ấn
Ngày hội Doanh nhân Việt Nam lần thứ 12 tại Đà Nẵng và những dấu ấn

Sự kiện do Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Tincom Media, Công ty Vân Ly, Công ty Cổ phần Trường Sơn Media và Top Ten Travel tổ chức tại trung tâm hội nghị khách sạn Eden Plaza, TP Đà Nẵng.

Thứ hai, 10/10/2016 - 03:15

Hoà Phát xin tiếp quản dự án thép tỷ USD tại Dung Quất
Hoà Phát xin tiếp quản dự án thép tỷ USD tại Dung Quất

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi các Bộ ngành xin ý kiến về dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất. Việc xin ý kiến này là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Thứ hai, 10/10/2016 - 03:10

Sếp ngân hàng vướng vòng lao lý, công ty riêng ở ngoài lao đao
Sếp ngân hàng vướng vòng lao lý, công ty riêng ở ngoài lao đao

(Dân trí) - Mới đây, một công ty riêng của lãnh đạo một ngân hàng đang vướng vào vòng lao lý có công văn xin cơ chế để giải quyết số tiền nợ thuế hàng chục tỷ đồng còn vướng mắc với cơ quan thuế.

Thứ hai, 10/10/2016 - 02:00

Vingroup trao tặng Thành phố Hà Nội 3 xe kiểm nghiệm thực phẩm
Vingroup trao tặng Thành phố Hà Nội 3 xe kiểm nghiệm thực phẩm

Tập đoàn Vingroup vừa trao tặng đợt đầu - 3 xe chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cho thành phố Hà Nội. Đây là dòng xe lưu động được trang bị hiện đại, có khả năng kiểm tra nhanh, sàng lọc, lấy mẫu tại chỗ; hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng phản ứng nhanh trong công tác thanh, kiểm tra, đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô.

Thứ hai, 10/10/2016 - 11:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Agribank chung tay giải quyết “bài toán hóc búa” Bảo hiểm nông nghiệp
Agribank chung tay giải quyết “bài toán hóc búa” Bảo hiểm nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam với trên 70% dân số nước ta gắn bó với nông nghiệp. Tuy nhiên lĩnh vực này luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro như thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại hàng năm vào khoảng 1,5% GDP.

Thứ hai, 10/10/2016 - 10:14

Tập đoàn Bảo vệ Long Hoàng khai mạc Giải bóng đá Long Hoàng mở rộng lần 2
Tập đoàn Bảo vệ Long Hoàng khai mạc Giải bóng đá Long Hoàng mở rộng lần 2

Chiều 8/10, tại sân bóng đá Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Lễ Khai mạc Cúp Long Hoàng Security 2016 - Giải bóng đá Long Hoàng mở rộng lần thứ 2 đã được tổ chức long trọng.

Thứ hai, 10/10/2016 - 10:02

Mỹ kiện chống lẩn tránh thuế, các "ông lớn" ngành thép bị tác động ra sao?
Mỹ kiện chống lẩn tránh thuế, các "ông lớn" ngành thép bị tác động ra sao?

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá là sẽ không tác động nhiều nhưng thông tin trên đã phần nào ảnh hưởng tới 2 ông lớn ngành thép trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của Hoa Sen đã có 4 phiên giảm liên tiếp trong khi cổ phiếu của Hoà Phát giảm 6 phiên liên tiếp.

Thứ hai, 10/10/2016 - 09:48

Nguy cơ hàng Việt ‘chết chìm’ theo hàng Trung Quốc
Nguy cơ hàng Việt ‘chết chìm’ theo hàng Trung Quốc

Hàng loạt mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam (VN) bị kiện và đang đứng trước nguy cơ bị các nước kiện. Nguyên nhân do các nước nhập khẩu nghi ngờ hàng hóa Trung Quốc (TQ) được đưa vào VN, sau đó xuất sang nước thứ ba nhằm trốn thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Thứ hai, 10/10/2016 - 06:49

Học được gì sau vụ nhiều doanh nghiệp gỗ “vật lộn” với Global Home?
Học được gì sau vụ nhiều doanh nghiệp gỗ “vật lộn” với Global Home?

(Dân trí) - Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải lúng túng khi giải quyết tranh chấp với các đối tác nước ngoài. Kinh nghiệm rút ra được từ những lần “vật lộn” đó là nên thỏa thuận bồi thường để giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần “hiểu” rõ về đối tác trước khi quyết định hợp tác để phòng tránh rủi ro.

Thứ hai, 10/10/2016 - 06:15

Doanh nghiệp kêu khó vì cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới
Doanh nghiệp kêu khó vì cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới

(Dân trí) - Những thay đổi trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới đang gây khó cho việc đóng thuế của doanh nghiệp sản xuất rượu bia trong nước. Hơn 30 doanh nghiệp trong ngành đã ngồi lại để tìm tiếng nói chung, kiến nghị Nhà nước về vấn đề này nhưng chưa có kết quả.

Chủ nhật, 09/10/2016 - 07:00

Việt Nam đối mặt vụ kiện kép chống bán phá giá và trợ cấp lần thứ 7
Việt Nam đối mặt vụ kiện kép chống bán phá giá và trợ cấp lần thứ 7

(Dân trí) - Uỷ ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm “thép mạ kẽm” nhập khẩu từ Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam (trong đó Malaysia chỉ bị kiện chống bán phá giá).

Chủ nhật, 09/10/2016 - 02:00

Trang sức doanh  nhân – Nâng tầm vị thế
Trang sức doanh nhân – Nâng tầm vị thế

Ngày tôn vinh giới doanh nhân Việt Nam (13/10), các doanh nhân thường tự thưởng cho mình món quà ý nghĩa để ghi dấu kỷ niệm hay vinh danh thành công. Ngoài các món quà như bức tranh, nước hoa, điện thoại đời mới... thì xu hướng những năm gần đây, doanh nhân thường lựa chọn vàng trang sức làm quà tự thưởng cho chính mình.

Thứ bảy, 08/10/2016 - 11:00

Đằng sau “bóng ma” doanh nghiệp FDI bỏ trốn
Đằng sau “bóng ma” doanh nghiệp FDI bỏ trốn

Theo thống kê của Bộ KH&ĐT, đến hết tháng 5/2013, cả nước có 518 doanh nghiệp (DN) FDI vắng chủ với tổng vốn đăng ký hơn 900 triệu USD. Việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang tồn tại nhiều bất cập như vốn ảo lớn, dự án tiến độ rùa bò, DN bỏ trốn. Cách nào giải quyết thực trạng này?

Thứ bảy, 08/10/2016 - 07:00

Tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tiến đến giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tiến đến giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt

Hitachi, đơn vị triển khai các hạng mục quan trọng trong Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Bến Thành– Suối Tiên vừa tiết lộ thêm thông tinvề hình thức thanh toán dự kiến áp dụng trên tuyến đường quan trọng này tại Diễn đàn “Hitachi Cải Tiến vì Xã Hội 2016”, tổ chức ngày 5/10 tại TP.HCM.

Thứ sáu, 07/10/2016 - 05:05

Bảo Việt hỗ trợ gần 27 tỷ đồng cải thiện hạ tầng xã nghèo tại Quế Phong, Nghệ An
Bảo Việt hỗ trợ gần 27 tỷ đồng cải thiện hạ tầng xã nghèo tại Quế Phong, Nghệ An

Ngày 07/10/2016, Tập đoàn Bảo Việt - Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm y tế Thị trấn Kim Sơn với kinh phí đầu tư 4,9 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của Tập đoàn Bảo Việt. Đây là huyện được Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội thuộc diện được hỗ trợ theo nghị quyết 30a từ năm 2009 đến nay.

Thứ sáu, 07/10/2016 - 03:25

Đoàn doanh nghiệp lớn kỷ lục của Thụy Điển sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư
Đoàn doanh nghiệp lớn kỷ lục của Thụy Điển sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

(Dân trí) - Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển Ann Linde cho biết, sang thăm Việt Nam lần này có đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Thụy Điển nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Các tập đoàn lớn này hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, viễn thông, giáo dục, năng lượng…

Thứ sáu, 07/10/2016 - 02:02