Thứ hai, 10/10/2016 - 11:06

9 tháng năm 2016: PVN đạt kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Hai năm qua, giá dầu sụt giảm kéo dài đã khiến nhiều công ty dầu khí thế giới rúng động, thậm chí suy sụp. Dòng lốc xoáy đó cũng tác động khốc liệt đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bằng những giải pháp hợp lý, kịp thời, Tập đoàn đã khéo léo chống chọi để vượt qua khó khăn, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh.


Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

9 tháng của năm 2016 đã đi qua, kết quả hoạt động của PVN là một minh chứng rõ nét về sự nỗ lực, đoàn kết, chủ động của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Tập đoàn trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng thời cũng thể hiện ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, với tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách quốc gia.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 21,10 triệu tấn, vượt 10,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 82,3% kế hoạch năm (sản lượng dầu thô là 13,03 triệu tấn). Sản lượng điện, đạm, xăng dầu đều vượt từ 2,4% đến 15,8% so với kế hoạch 9 tháng. Đây là những con số đặc biệt ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh ảm đạm của công nghiệp dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, do giá dầu trung bình 9 tháng 2016 rơi vào khoảng 42,7 USD/thùng, chỉ bằng 71,2% mức giá kế hoạch năm (60USD/thùng), giảm 14,3USD/thùng (giảm 25,0%) so với mức giá trung bình 9 tháng 2015 là 57USD/thùng nên tổng doanh thu toàn Tập đoàn chỉ đạt 327,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch 9 tháng và 64% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 64 nghìn tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 9 tháng và 61% kế hoạch năm. Đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng vượt 11% so với kế hoạch 9 tháng và khai thác dầu thô trong nước vượt 858 nghìn tấn, tương đương vượt 8,1% so với kế hoạch 9 tháng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2016 đạt 5,93%. Các chỉ tiêu tài chính của PVN tuy thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu.


Người lao động tại Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Người lao động tại Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí, tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn, hơn nữa, điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn do phải triển khai ở vùng sâu và xa bờ. Vì vậy kết quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí 9 tháng đầu năm 2016 đạt thấp so với cùng kỳ 5 năm gần đây, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 8,0 triệu tấn dầu quy đổi; có thêm một phát hiện dầu khí mới là Phong Lan Dại- 1X (lô 06-1); đưa thêm một công trình mới vào khai thác (công trình RC-9 (lô 09-1) và ký thêm một hợp đồng dầu khí mới.

Về công tác đầu tư phát triển, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Trong 9 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 06/6/2016- vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12/4/2016, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 vào ngày 12/8/2016; hạ thủy thành công khối thượng tầng (topside) giàn khai thác khí BK Thiên Ưng vào ngày 12/9/2016.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp tiếp tục triển khai theo đúng đề án được phê duyệt; hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sự cố nào. Nhiều đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt

Song song với việc thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài, điều rất có ý nghĩa là các khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực mà PVN đã báo cáo Chính phủ đã và đang dần được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn và các đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại và là cơ sở để phát triển bền vững trong những năm tới. Nhiều đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt.

Được biết, trong 3 tháng cuối năm, PVN sẽ phấn đấu khai thác thêm 6,49 triệu tấn dầu quy đổi (trong đó dầu thô là 3,88 triệu tấn, khí là 2,61 tỷ m3) để cả năm đạt kế hoạch 25,64 triệu tấn dầu quy đổi. Mục tiêu 2016 đạt tổng doanh thu 514,5 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 104,2 ngàn tỷ đồng.

Để đạt được mức dự kiến thực hiện kế hoạch nêu trên; bên cạnh việc thực hiện các giải pháp thường xuyên, trong thời gian còn lại năm 2016 PVN đã đề ra 10 giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm và đang triển khai thực hiện đồng bộ.

Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu là chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 629/CTr- DKVN ngày 01/02/2016 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đối với lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí: Lựa chọn và triển khai các giếng khoan tìm kiếm thăm dò thẩm lượng có tính khả thi cao trong những tháng còn lại của năm 2016, để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2016 ở mức cao nhất có thể. Tiếp tục thực hiện rà soát, bám sát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016 để có giải pháp ứng phó kịp thời, phấn đấu khai thác dầu trong nước cả năm 2016 vượt 1,0 triệu tấn so với kế hoạch được giao (16,03 triệu tấn dầu).

Đối với lĩnh vực khí: Vận hành ổn định, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí, các nhà máy chế biến khí (Nam Côn Sơn, Dinh Cố) để nâng cao hiệu quả sản lượng khí chế biến. Phối hợp chặt chẽ với các nhà tiêu thụ để tiêu thụ tối đa sản lượng khí khai thác.

Đối với lĩnh vực điện: Vận hành an toàn các nhà máy điện. Phối hợp chặt chẽ với EVN/A0 để huy động tối đa công suất các nhà máy điện. Đảm bảo tiến độ các dự án điện.

Đối với lĩnh vực chế biến dầu khí: Vận hành ổn định, an toàn các nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ. Tranh thủ các tác động thuận lợi từ giá dầu thấp (là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy) để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của đơn vị. Cơ cấu sản phẩm tối ưu trong từng thời điểm theo biến động ảnh hưởng từ giá dầu và thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí chất lượng cao, các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thăm dò khai thác dầu khí để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và kế hoạch chung của cả Tập đoàn. Tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo phát triển bền vững.

PVN tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được phê duyệt. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành để sớm được phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch và triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị thành viên.

Song song đó, PVN tiếp tục chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc việc tiết giảm chi phí trong năm 2016. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động của Tập đoàn tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông và hải đảo.

Các thế hệ “người đi tìm lửa” Việt Nam đã từng có truyền thống vượt qua nhiều khó khăn trong suốt 55 năm qua. Người Dầu khí luôn tin rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của các Bộ, Ban, ngành; với vị thế của đất nước và uy tín của PVN hiện nay, tập thể lãnh đạo và đội ngũ người lao động PVN sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hà Anh