Thứ ba, 19/08/2014 - 06:06

Bạn đọc viết:

Truyền thống Cách mạng thôi thúc chúng ta

Dân trí

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta và từng hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...” – lời ca đó như càng thôi thúc chí khí cách mạng trong mỗi con người Việt Nam chúng ta, khi vang lên vào những ngày kỷ niệm mùa thu Cách mạng tháng Tám.

Nhân dân Hà Nội chiếm Bắc bộ phủ (tháng 8/1945)
Nhân dân Hà Nội chiếm Bắc bộ phủ (tháng 8/1945)
69 năm trôi qua kể từ mùa Thu Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh dấu  một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đó là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mở ra một kỷ nguyên mới của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có thể nói, đó là một cuộc cách mạng “tiến công lên trời”...

Vì thế hơn ai hết, mỗi một người dân Việt Nam đều ý thức rõ giá trị sâu sắc thiêng liêng và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Biết bao máu xương đã nhuộm nên sắc cờ đỏ thắm kia... Biết bao vật vã bền gan cùng mồ hôi trí tuệ cùng làm nên thành quả đất nước hôm nay....

Thành quả ấy đã, đang và sẽ thấm đọng, lay thức và thôi thúc được những gì, ra sao nơi những thế hệ tiếp nối truyền thống cha ông? Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước đang còn nhiều khó khăn và tình hình trên Biển Đông vẫn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp... hiện nay? Những câu hỏi về ý thức công dân đó vẫn luôn được đặt ra, để nhấn mạnh rằng Tổ quốc Việt Nam đang cần lắm những trái tim nhiệt huyết và bộ óc tỉnh táo, sáng suốt cùng sự mẫn cảm, nhạy bén của những người biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Và truyền thống Cách mạng luôn là nguồn động lực thúc đẩy mỗi người con đất Việt chúng ta đặt bàn tay lên trái tim mình mà hướng về lá cờ Tổ quốc, để suy nghĩ và thực hành bằng chính những hành động dấn thân thật sự vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước. Để luôn trong tư thế sẵn sàng chờ nghe Tổ quốc gọi tên mình.

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn