Quan tâm chăm lo đội ngũ nhà giáo không chỉ là vấn đề lương và thu nhập

Xây dựng chính sách tiền lương thỏa đáng cho nhà giáo là một trong những vấn đề lớn đã và đang đặt ra. Thế nhưng theo ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội việc chăm lo đội ngũ nhà giáo cần nhiều chính sách “bền vững” chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề lương và thu nhập.

Quan tâm chăm lo đội ngũ nhà giáo không chỉ là vấn đề lương và thu nhập - 1

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội . Ảnh: VA 

Phóng viên (PV): Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã từng có đợt giám sát về thực hiện các chế độ, chính sách cho nhà giáo. Qua đây và từ thực tiễn trong thời gian qua, ông nhìn nhận thế nào về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục hiện nay?

Ông Phạm Tất Thắng: Năm 2017, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã thực hiện đợt giám sát thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Qua giám sát có thể thấy, cơ bản các địa phương đều thực hiện đúng các quy định chung. Các chính sách về tuyển dụng, bố trí biên chế, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cơ bản phù hợp; chính sách về lương, phụ cấp, chính sách ưu đãi, thu hút đặc thù… đáp ứng yêu cầu về hỗ trợ, động viên, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy học, yên tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển giáo dục.

Giáo viên được xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác đảm bảo theo quy định hiện hành. Giáo viên được hưởng lương theo thang bảng lương quy định và theo trình độ đào tạo, cùng phụ cấp nghề nghiệp. Giáo viên dạy ở địa bàn khó khăn, hoặc giáo viên giảng dạy ở những loại hình đặc biệt cũng được hưởng phụ cấp thu hút và các loại phụ cấp khác theo quy định.

Tuy nhiên, mặc dù chính sách cơ bản được thực hiện đúng, nhưng thu nhập chung của giáo viên so với mặt bằng xã hội không cao, nhất là bậc học mầm non, tiểu học. Đặc biệt, có một thời gian dài chúng ta đã đưa bậc học mầm non ra khỏi hệ thống giáo dục quốc dân, hiện nay, dù chúng ta đã thay đổi trở lại nhưng vẫn có những nơi chưa thực hiện xong triệt để, còn một bộ phận giáo viên hợp đồng thu nhập còn khó khăn hơn nữa.

PV: Thang, bảng lương nhà giáo hiện tại đã lạc hậu, chưa tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo như đã được khẳng định trong các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2021 trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương. Theo ông, chính sách này có thể sẽ tác động đến đội ngũ nhà giáo thế nào?

Ông Phạm Tất Thắng: Lương và thu nhập của nhà giáo, về chủ trương được quan tâm khá sớm; từ Nghị quyết Trung ương 2 (khóa 8) và tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, Nghị quyết 29 ghi rõ: “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.

Khi thực hiện sửa đổi Luật Giáo dục, vấn đề này đã được đưa ra, nhưng do nguồn lực nên quan điểm này chưa được thống nhất ủng hộ để đưa vào Luật. Bên cạnh đó, chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo Nghị quyết này, từ năm 2021, chúng ta chỉ còn 2 bảng lương cho công chức, viên chức. Cụ thể, xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Nếu theo quy định của Nghị quyết 27 thì chúng ta sẽ không thực hiện được quy định ghi trong Nghị quyết 29, đó là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; và chắc chắn sẽ tác động đến thu nhập của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Do đó, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 27, có lẽ, cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để kết hợp thực hiện được cả quy định trong Nghị quyết 29 về phần quy định thang bảng lương cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Hiện nay, Luật Giáo dục (2019) đã quy định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, phụ cấp thế nào, có lẽ trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, ngành Giáo dục cần đề xuất với Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền để làm sao đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Nếu không có đặc thù khác cao hơn, có lẽ phải tìm cách giữ lại các phụ cấp hiện nay mà đội ngũ nhà giáo đang được hưởng.

Quan tâm chăm lo đội ngũ nhà giáo không chỉ là vấn đề lương và thu nhập - 2

 Một buổi học STEM tại xã Ngọc Đường, TP Hà Giang. Ảnh: TL

PV: Đối với giáo viên vùng khó khăn, có ý kiến cho rằng, vấn đề không chỉ là thiếu chính sách mà còn làm sao phải bảo đảm công bằng trong thực hiện. Chẳng hạn, có nơi đưa ra chính sách thu hút giáo viên từ nơi khác về, nhưng chính thầy cô đang gắn bó ở nơi khó khăn lại không được hưởng. Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Phạm Tất Thắng: Để có một chính sách có thể đảm bảo quyền lợi, đáp ứng mọi mong muốn của các đối tượng thì rất khó. Trên thực tế, chúng ta nhằm vào mục tiêu nào, hoặc nhằm đến đối tượng nào thì sẽ đề xuất chính sách để thực hiện mục tiêu đó.

Ví dụ, với địa bàn vùng khó khăn còn thiếu giáo viên, địa phương có thể đặt ra các quy định thu hút, có chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút nhân lực đến làm việc tại địa phương. Nhưng chính sách đó chỉ áp dụng với người được thu hút mà không áp dụng với số giáo viên đang công tác tại địa phương từ trước có thể lại tạo nên sự thiếu công bằng.

Do đó, chính sách thu hút là cần thiết, nhưng nên là chính sách mang tính thời điểm. Ví dụ, có khoản hỗ trợ một lần, hoặc hỗ trợ điều kiện đi lại, ăn ở để người lao động trong giai đoạn đầu có thể sớm ổn định ở môi trường công tác mới. Còn sau đó, phải thực hiện các chính sách với đội ngũ này theo quy định chung dành cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Như vậy, khi xây dựng chính sách cần lưu ý, một mặt có thể thu hút được lực lượng lao động có trình độ cao; mặt khác cũng phải tính đến sự công bằng trong thụ hưởng chính sách.

PV: Theo ông, các thầy cô hiện nay cần được hỗ trợ như thế nào khi chúng ta sắp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới?

Ông Phạm Tất Thắng: Trước tiên, đội ngũ này cần phải được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để có trình độ, phẩm chất, năng lực tốt. Khi có nền tảng tốt, đội ngũ này có thể nhanh chóng thích ứng trong điều kiện khoa học kĩ thuật, công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay.

Thứ hai, lương, thu nhập, rõ ràng là vấn đề quan trọng vì nó đảm bảo cuộc sống hàng ngày, thường xuyên của đội ngũ này. Nếu được xác định một mức lương, thu nhập đảm bảo cuộc sống, đội ngũ sẽ yên tâm gắn bó với công việc, toàn tâm toàn ý cho công việc. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy, giáo viên, đặc biệt là cấp học mầm non, tiểu học, các thầy cô gần như không có thời gian trống để làm thêm nên thu nhập từ nhà trường là chính, có khi là duy nhất.

Yếu tố thứ 3 vô cùng quan trọng là điều kiện làm việc. Môi trường làm việc ở đây có 2 yếu tố. Một là cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Hai là thầy cô được làm việc trong môi trường mà mình được tôn trọng, được phát huy vai trò cá nhân, được thể hiện năng lực, khả năng, hoài bão của mình; được đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội tôn trọng. Có được các yếu tố này, chắc chắn thầy cô sẽ thoải mái về tư tưởng, yêu và gắn bó hơn với công việc của mình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Mỹ Anh

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ
Phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trình bày các ý tưởng nhằm xây dựng Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP thành một khu vực phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.

Thứ hai, 02/12/2019 - 04:14

Thực trạng phim trường: Còn ăn đong, thuê mướn bối cảnh
Thực trạng phim trường: Còn ăn đong, thuê mướn bối cảnh

Trên màn ảnh phim Việt hôm nay chất lượng nhiều bộ phim được sản xuất đã được cải thiện rõ rệt nhờ những thiết bị công nghệ hiện đại; nhờ nguồn lực sáng tác trẻ với những đề tài, nội dung phong phú và hiệu quả có được từ việc liên kết hợp tác với nước ngoài. Tuy nhiên, yếu tố bản sắc truyền thống Việt Nam chưa thật sự nổi bật khi bối cảnh quay phim còn thiếu bản sắc riêng, chưa làm gia tăng các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chủ nhật, 01/12/2019 - 10:03

“Đại biểu cứ phát biểu, tranh luận nhưng không biết có được tiếp thu không"
“Đại biểu cứ phát biểu, tranh luận nhưng không biết có được tiếp thu không"

Chỉ ra những bất cấp trong công tác làm luật hiện nay, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP.Hồ Chí Minh) đặt dấu hỏi về sự cầu thị của cơ quan soạn thảo luật trong việc tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 03:25

Tránh tình trạng luật mới ban hành đã phải xem xét sửa đổi
Tránh tình trạng luật mới ban hành đã phải xem xét sửa đổi

Ngày 21.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại buổi thảo luận, những vấn đề về tuổi thọ của các luật, Bộ luật ở Việt Nam chưa cao; sự chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật với nhau… là những bất cập liên quan đến công tác xây dựng pháp luật được đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân.

Thứ năm, 28/11/2019 - 04:16

Thấy gì khi một số doanh nghiệp dọa ngược Bộ GTVT
Thấy gì khi một số doanh nghiệp dọa ngược Bộ GTVT

(Dân trí) - Dù danh nghĩa đề xuất với Chính phủ cho hoãn thời hạn thu phí không dừng, nhưng Bộ GTVT lại khẳng định: Không đủ cơ sở dừng thu phí!? Liệu ẩn sau cái lý luận kiểu này có uẩn khúc gì không?

Thứ năm, 28/11/2019 - 04:01

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí

(Dân trí) - Đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn Hà Nội) đánh giá, việc hòa giải thành công sẽ giúp giải quyết tranh chấp triệt để mà không phải mở phiên tòa xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng nên tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức của Nhà nước và các bên liên quan.

Thứ tư, 27/11/2019 - 10:39

Sách Công nghệ Giáo dục không đạt, Bộ GDĐT sẵn sàng đối thoại GS Hồ Ngọc Đại
Sách Công nghệ Giáo dục không đạt, Bộ GDĐT sẵn sàng đối thoại GS Hồ Ngọc Đại

Hội đồng thẩm định sẵn sàng đối thoại với GS Hồ Ngọc Đại về sách Công nghệ Giáo dục nếu tác giả có nhu cầu.

Thứ tư, 27/11/2019 - 02:06

Thủ tướng chỉ đạo đánh giá lại Chương trình thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại
Thủ tướng chỉ đạo đánh giá lại Chương trình thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhóm tác giả và ý kiến chuyên gia về "Chương trình thực nghiệm".

Thứ ba, 26/11/2019 - 04:00

Khi nào đường dân sinh trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được trả lại cho dân ?
Khi nào đường dân sinh trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được trả lại cho dân ?

Trong quá trình thi công cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi), Ban quản lý dự án và đơn vị thi công đã mượn một số đường dân sinh để vận chuyển, tập kết vật liệu. Đến nay sau hơn 1 năm hoàn thành đường cao tốc, các đường dân sinh này vẫn chưa được trả lại và bị xuống cấp nghiêm trọng...

Thứ hai, 25/11/2019 - 09:49

Lệch lạc “thần tượng” ở một bộ phận giới trẻ
Lệch lạc “thần tượng” ở một bộ phận giới trẻ

Có lẽ, ít ai có thể tin được rằng một tội phạm như Ngô Bá Khá (Khá “bảnh”) khi ra hầu tòa lại được chào đón như một… “siêu anh hùng”. Cảnh tượng hò reo cuồng nhiệt chào đón Khá “bảnh” của một số người trẻ là những gì chúng ta thấy tại phiên xét xử sơ thẩm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá diễn ra ngày 13.11.2019 vừa qua. Chuyện tưởng đùa mà lại có thật.

Chủ nhật, 24/11/2019 - 04:34

Có cha mẹ nào ớn lạnh trước thần tượng của con
Có cha mẹ nào ớn lạnh trước thần tượng của con

Khi Khá “bảnh” ra toà và lĩnh mức án 10 năm 6 tháng tù, thứ khiến tôi ớn lạnh không phải là cái vẫy tay như một ngôi sao của Khá “bảnh” hay những “quả đầu” bóng lộn của các bị can. Thứ tôi ớn lạnh là những đứa trẻ còn mặc đồng phục đang vẫy tay chào đón “người anh em Khá “bảnh”. Càng buồn hơn khi nhiều bậc phụ huynh cho rằng: “May quá, con mình không thần tượng Khá “bảnh” hay “Con của tôi chỉ thích điệu múa tay quạt của Khá “bảnh, hay thậm chí là “Thực ra Khá “bảnh” cũng có mặt tích cực đó chứ”…

Thứ bảy, 23/11/2019 - 04:23

Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng
Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng

Ngay sau sự cố Nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu khiến người dân Hà Nội lao đao, lại có thông tin Nhà máy nước sông Đuống mới khánh thành nổi lên là đơn vị thay thế. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Thứ sáu, 22/11/2019 - 04:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Tôn sư trọng đạo!
Tôn sư trọng đạo!

Tôn sư trọng đạo là truyền thống, nét đẹp của dân tộc ta, thầy giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng cho sự học, là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách để học trò học, noi theo. Ngày nay quan tâm đến người thầy là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mỗi người chúng ta.

Thứ tư, 20/11/2019 - 10:04

Không nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đánh, thẳng vào mặt
Không nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đánh, thẳng vào mặt

Vụ thượng úy cảnh sát ném xúc xích, tát vào mặt nhân viên một trạm dừng nghỉ đang được giải thích là “do hai bên hiểu lầm”, đang được xử lý theo hướng “đã ngồi lại, đã xin lỗi, đã giải quyết xong”. Nhưng không có nhầm lẫn gì hết, đó là một cú tát thẳng vào mặt một người vô tội.

Thứ tư, 20/11/2019 - 05:28

Cử tri mong các "tư lệnh" ngành quyết liệt hơn
Cử tri mong các "tư lệnh" ngành quyết liệt hơn

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của đông đảo cử tri là công chức, viên chức, người lao động.

Thứ ba, 19/11/2019 - 05:21

Vỡ trận?
Vỡ trận?

“Tối hậu thư” 31.12.2019, thời hạn mà Thủ tướng yêu cầu tất cả các trạm BOT phải triển khai thu phí tự động không dừng đang đứng trước nguy cơ đổ bể. Và lý do, thật rất khó chấp nhận: Quá lỗ, trong khi các BOT thì lần khân.

Thứ hai, 18/11/2019 - 06:15

Thành Long, Lưu Diệc Phi và thái độ của nghệ sĩ Việt
Thành Long, Lưu Diệc Phi và thái độ của nghệ sĩ Việt

Sau vụ phản đối Thành Long đến Việt Nam, nhiều người mới giật mình nhìn lại, để thấy rằng không chỉ một mình Thành Long, mà có nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Trung Quốc lên tiếng ủng hộ “đường lưỡi bò”.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 07:02

Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh
Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 6170/QĐ-UBND phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 07:16

Xa dân – nguy cơ của Đảng cầm quyền!
Xa dân – nguy cơ của Đảng cầm quyền!

Thờ ơ vô cảm, xa dân đang là những vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó tồn tại ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Đảng trong sự nghiệp cách mạng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên không chịu rèn luyện dẫn đến thoái hóa biến chất, xa rời nhân dân, xâm hại lợi ích chính đáng của nhân dân. Xa dân chính là nguy cơ tồn vong của Đảng cầm quyền, để khắc phục tình trạng này cần phải có những giải pháp cụ thể qui định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để khắc phục bệnh xa dân.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 03:42

Cán bộ “chết chùm”, cần truy cứu trách nhiệm người đứng đầu
Cán bộ “chết chùm”, cần truy cứu trách nhiệm người đứng đầu

(Dân trí) - Nếu chỉ so với hai người chưa đến tuổi thành niên vì đói mà ăn cướp bánh mì ở TP HCM cũng bị xử lý hình sự thì sai phạm của một số vị đứng đầu tỉnh nếu chỉ xử lý hành chính liệu có công bằng?

Thứ năm, 14/11/2019 - 04:36

Nhân tài và tuyển dụng nhân tài
Nhân tài và tuyển dụng nhân tài

Những ngày qua, trên diễn đàn Quốc hội cũng như mạng xã hội, các ý kiến bàn luận về việc xác định tiêu chí cho một người có tài năng được dư luận quan tâm. Cùng với đó là những tranh luận về việc thu hút, tuyển dụng người có tài vào khu vực công. Vậy nên hiểu nhân tài là gì?

Thứ tư, 13/11/2019 - 06:32

Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống
Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống

Theo đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận), cần phải tập trung phát hiện và ngăn chặn từ gốc, lấy phòng ngừa để đẩy lùi nạn tham nhũng ngay từ lúc manh nha trong tư tưởng của mỗi cá nhân, tổ chức.

Thứ ba, 12/11/2019 - 06:05

Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Điểm đặc biệt trong các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội hiện nay là họ tìm mọi cách tập hợp những người có trình độ cao nhưng thiếu bản lĩnh chính trị, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống để tấn công trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, 11/11/2019 - 04:01

Siết chặt kỷ cương trong kê khai tài sản để phòng, chống tham nhũng
Siết chặt kỷ cương trong kê khai tài sản để phòng, chống tham nhũng

Đề cập đến vấn đề phòng, chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) đề nghị cần rà soát, siết chặt kỷ cương, nghiêm túc trong việc kê khai tài sản cá nhân, công bố các nguồn thu…

Chủ nhật, 10/11/2019 - 06:37