Ý kiến luật sư

Nghĩ về việc truy thu thuế doanh nghiệp “khủng” HABECO, SABECO

Từ chính chính sách Thuế chưa thống nhất của Nhà nước không chỉ riêng cho HABECO, SABECO mà còn cho tất cả các doanh nghiệp có mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB trong cả nước sẽ lâm vào hoàn cảnh kiệt quệ về kinh tế. Đứng trước viễn cảnh 2 doanh nghiệp đang tiến hành Cổ phần hóa, chắc chắn “cú sốc” này sẽ làm thiệt hại hàng ngàn tỷ giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện hành và các văn bản hướng dẫn (Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định số 26/2009/NĐ-CP; Nghị định) thì: Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước là các doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm chịu thuế. Giá tính thuế là giá bán cho doanh nghiệp thương mại, nhưng không thấp hơn 10% giá của doanh nghiệp thương mại bán ra thị trường.

Vì vậy, theo lý giải của Bộ Công thương với những viện dẫn văn bản pháp luật trước thời điểm 1/1/2016, thuế TTĐB được thực hiện theo quy định của Luật thuế TTĐB và các văn bản quy định chi tiết qui định chưa rõ ràng nên không thể truy thu thuế HABECO là có cơ sở. Bởi: Căn cứ vào Luật Thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành trước ngày 01/01/2016 không có qui định cụ thể về cơ sở kinh doanh thương mại. “Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế GTGT nhưng không thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra

Nghị định 108/2015/NĐ CP ngày 28/10/2015 và Thông tư số 195/2015/TT - BTC qui định hướng dẫn chi tiết tại điểm b khoản 1 Điều 4 về giá tính thuế đặc biệt có nêu: “Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm này là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất và là cơ sở đầu tiên trong khâu lưu thông thương mại có hợp đồng mua bán hàng hóa với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc có hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty mẹ, công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác định theo quy định của Luật doanh nghiệp”. Mặt khác, căn cứ vào khoản 5 Điều 5 của Thông tư số 05 của Bộ tài chính có qui định :“ Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có) của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất theo giấy phép nhượng quyền và chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh hoặc đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của chi nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam”.

Liên quan đến các quan điểm trái chiều nhau về việc truy thu thuế đối với các doanh nghiệp “khủng” HABECO, SABECO... và các đơn vị liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước và Doanh nghiệp về giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp bán qua cơ sở kinh doanh thương mại. Để phần nào giải đáp nhuwg băn khoăn lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp, Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã đưa ra quan điêm của mình về sự việc trên trong bài viết này

Theo tôi tìm hiểu và được biết, mô hình Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (HABECO) hiện nay như sau: SABECO và HABECO là đơn vị sở hữu thương hiệu Bia Saigon và Bia Hà Nội, bán nguyên vật liệu chính cho các đơn vị hợp tác sản xuất sản phẩm Bia Saigon và Bia Hà Nội.

Các đơn vị hợp tác sản xuất bán sản phẩm bia B cho Công ty TNHH MTV thương mại Bia Saigon và Bia Hà Nội là Công TNHH MTV của Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn và Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội là chủ sở hữu (gọi tắt là Công ty TNHH MTV Thương mại) và Công ty TNHH MTV Thương mại của SABECO và HABECO bán sản phẩm Bia Saigon và Bia Hà Nội cho các Công ty cổ phần Thương mại khu vực là công ty con của Công ty TNHH MTV Thương mại và Công ty cổ phần Thương mại khu vực ký hợp đồng bán sản phẩm Bia Saigon và Bia Hà Nội cho các đại lý cấp 1 (không có quan hệ công ty mẹ, công ty con với SABECO và HABECO cũng như Công ty TNHH MTV Thương mại các công ty cổ phần thương mại khu vực của SABECO và HABECO); các đại lý cấp 1 bán sản phẩm bia B cho các đại lý cấp 2, nhà hàng, người tiêu dùng.

Vì vậy: Đối với sản phẩm Bia được sản xuất dưới hình thức hợp tác sản xuất kinh doanh giữa cơ sở sản xuất (công ty liên doanh, liên kết) và đơn vị sở hữu thương hiệu là SABECO và HABCEO sau đó bán ra cho công ty TNHH MTV Thương mại SABECO để bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại (SABECO và HABECO quyết định giá mua bán sản phẩm đối với Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO và HABECO) thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng mà SABECO và HABECO quy định cho Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO và HABECO khi bán ra nhưng không thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra và các cơ sở sản xuất Bia phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.” là đúng theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các văn bản hướng dẫn nêu trên và phù hợp với tình trạng thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh của SABECO cũng như HABECO.

Do đó, Công ty TNH MTV Thương mại của HABECO và SABECO không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu Bia Saigon và Bia Hà Nội nên giá tính thuế không phải là giá bán ra của các Công ty TNHH MTV Thương mại của SABECO và HABECO.

Do đó cơ sở sản xuất (SABECO và HABECO) thực hiện tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá bán ra cho các Công ty Cổ phần Thương mại khu vực là các đơn vị trực tiếp phân phối sản phẩm Bia ra thị trường là đúng theo quy định hiện hành của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các văn bản hướng dẫn nêu trên .

Như vậy, đối chiếu các qui định nói trên áp dụng với trường hợp của HABCEO thì kiến nghị của Bộ công thương – Bộ chủ quản của HABCEO là có cơ sở.

Trở lại với trường hợp HABECO nếu kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước được Bộ Tài chính chấp thuận (trường hợp này đã được áp với SABECO) thì doanh nghiệp sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn.

Thiệt hại về kinh tế: ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề cho HABECO về chiến lược kinh doanh và việc cân đối tài chính của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại và kết quả, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sút do sự ảnh hưởng từ chính chính sách Thuế chưa thống nhất của Nhà nước không chỉ riêng cho HABECO, SABECO mà còn cho tất cả các doanh nghiệp có mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB trong cả nước sẽ lâm vào hoàn cảnh kiệt quệ về kinh tế. Đứng trước viễn cảnh 2 doanh nghiệp đang tiến hành Cổ phần hóa, chắc chắn “cú sốc” này sẽ làm thiệt hại hàng ngàn tỷ giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

Thiệt hại về môi trường kinh doanh: Nhà nước ban hành Luật chưa thật sự rõ ràng, việc không nhất quán trong việc ban hành các Nghị định, Thông tư, quy định hướng dẫn, thi hành một cách chi tiết, cụ thể trong việc nộp thuế TTĐB đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh công bằng, an toàn, minh bạch cũng như sự duy trì và phát triển bền vững của một thương hiệu Bia nội địa của quốc gia là Bia Hà Nội, Bia Saigon trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, vì biên độ lợi nhuận thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp có cùng sản phẩm Bia của các doanh nghiệp nước ngoài. Mặt khác cũng gây tác động xấu đến về môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp khác nói chung hiện nay trong cả nước có tính chất hoạt động tương đồng theo mô hình kinh doanh của HABECO là Vinataba, Nhà máy Bia Việt Nam…

Ngoài ra nếu chiếu theo các quy định pháp luật đối với Thuế TTĐB như nêu trên thì việc kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như kiến nghị của Cơ quan kiểm toán nhà nước đối với HABECO chỉ có thể thực hiện khi và chỉ khi Luật Thuế TTĐB và Nghị định trên được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được điều chỉnh sửa đổi và có hiệu lực trước thời điểm kiến nghị của Cơ quan kiểm toán nhà nước. Việc áp dụng các quy định chưa rõ ràng thống nhất của Cơ quan kiểm toán nhà nước và Bộ Tài chính theo quy định của Luật Thuế TTĐB và các Nghị định, quy định có liên quan để “hồi tố” việc kê khai và nộp thuế bổ sung về thuế TTĐB đối với HABCEO là khập khiễng trong việc áp dụng và thi hành luật.

Ngày 06/04/2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật quản lý thuế. Luật sửa đổi lần này có quy định mới nhằm ngăn ngừa việc tránh thuế TTĐB của các doanh nghiệp sử dụng mô hình Công ty mẹ, Công ty con, Công ty có mối quan hệ liên kết,…; nhằm thực hiện hành vi chuyển giá để tránh thuế TTĐB tại khâu đầu, dịch chuyển lãi sang các khâu sau thông qua việc quy định mức giá bán giữa các Công ty trong nhóm liên kết.

LS Trương Anh Tú

MỚI NHẤT
Luật Hồi tỵ thời phong kiến đã cấm "cả họ làm quan" ở một nơi
Luật Hồi tỵ thời phong kiến đã cấm "cả họ làm quan" ở một nơi

Viện dẫn Luật Hồi tỵ từ thời phong kiến, ĐBQH, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, từ xưa đã có những quy định chặt chẽ để ngăn cấm "cả họ làm quan" ở một địa phương.

Thứ tư, 21/09/2016 - 10:25

"Nếu Bí thư Tỉnh đã kiên quyết thì ai dám trái ý?"
"Nếu Bí thư Tỉnh đã kiên quyết thì ai dám trái ý?"

Học tập người xưa, nên áp dụng Luật Hồi tỵ để ngăn chặn việc bổ nhiệm người nhà, người thân làm lãnh đạo tại địa phương hoặc ngành mình công tác.

Thứ ba, 20/09/2016 - 07:19

Xin đừng "nhìn ngược" như thế!
Xin đừng "nhìn ngược" như thế!

Chuyện chở thi thể người bằng xe máy ở Sơn La vừa qua là điều cực chẳng đã, chẳng ai muốn xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra rồi. Đó là nỗi đau của cộng đồng, của xã hội, cần được mọi người sẻ chia bằng tấm lòng nhân ái của mình để không còn những phận người mong manh, khổ đau đến cả lúc nhắm mắt xuôi tay

Chủ nhật, 18/09/2016 - 10:43

“Không thể tất cả đổ lỗi cho thiên tai”
“Không thể tất cả đổ lỗi cho thiên tai”

Sự cố thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) vào chiều ngày 13/9, mặc dù UBND tỉnh Quảng Nam đã họp báo công bố nguyên nhân ban đầu nhưng hầu hết giới chuyên gia, các nhà phân tích và dư luận xã hội đều chung nhận định, với sự cố này là “không thể tất cả đổ lỗi cho thiên tai”.

Thứ sáu, 16/09/2016 - 11:32

Mùa Trung thu – Mùa trăng đong đầy hạnh phúc với các em nhỏ nơi biên giới
Mùa Trung thu – Mùa trăng đong đầy hạnh phúc với các em nhỏ nơi biên giới

Những ngày này, chúng tôi theo chân các bạn trẻ Câu lạc bộ Vì Cộng đồng Hà Nội đi lên vùng cao Hà Giang để tổ chức đêm Trung thu cho xã nghèo Du Tiến, huyện Yên Minh.

Thứ năm, 15/09/2016 - 06:15

Đồ chơi Trung thu truyền thống mang bản sắc dân tộc Việt
Đồ chơi Trung thu truyền thống mang bản sắc dân tộc Việt

Ngay từ xa xưa, các cụ ta đã quan niệm những món đồ chơi và trò chơi chính là công cụ hữu ích để giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn con người. Và dường như, bất kì món đồ chơi truyền thống nào cũng đều có linh hồn của riêng nó. Đằng sau chiếc đèn ông sao, ông Tiến sĩ giấy, tò he, mặt nạ… là bao câu chuyện và tâm huyết của ông cha gìn giữ từ ngàn đời nay.

Thứ năm, 15/09/2016 - 01:08

Góc nhìn pháp lý về ông Trịnh Xuân Thanh đến hạn bị triệu tập vẫn chưa có mặt
Góc nhìn pháp lý về ông Trịnh Xuân Thanh đến hạn bị triệu tập vẫn chưa có mặt

Cho tới thời điểm này, khi đến hạn bị triệu tập nhưng ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có mặt. Nhiều ý kiến cho rằng, việc ông Thanh “mất tích” trước khi có công văn triệu tập là chưa có trong tiền lệ, sẽ gây ít nhiều khó khăn trong quá trình điều ra.

Thứ năm, 15/09/2016 - 12:00

Để Tết Trung thu không còn mối lo ngộ độc thực phẩm
Để Tết Trung thu không còn mối lo ngộ độc thực phẩm

Càng vào ngày cuối của Tết Trung thu, hoạt động buôn bán sản phẩm bánh Trung thu càng trở nên nhộn nhịp, nên không ít các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đưa sản phẩm kém chất lượng, khiến người tiêu dùng rất lo lắng về an toàn thực phẩm.

Thứ tư, 14/09/2016 - 09:22

Mua cái mình thích hay mua cái mình cần?
Mua cái mình thích hay mua cái mình cần?

(Dân trí) - Bộ Công Thương đã bổ sung cái Dự án Bộ thích chứ không phải đất nước cần. Nhưng sao bộ này lại làm vậy nhỉ?

Thứ tư, 14/09/2016 - 12:00

Đi xe sang cũng “chết”, mà xài xe cũ cũng “chết”
Đi xe sang cũng “chết”, mà xài xe cũ cũng “chết”

(Dân trí) - Hóa ra vấn đề không phải cái xe sang hay cái xe cũ, mà là cách con người sử dụng nó như thế nào để hình ảnh con người đó được tỏa sáng hay bị lụi tàn trong con mắt nhân dân.

Thứ ba, 13/09/2016 - 08:11

Xin tiền trả nợ ăn nhậu!
Xin tiền trả nợ ăn nhậu!

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương vừa có tờ trình "xin hỗ trợ bổ sung" kinh phí tiếp khách khiến dư luận ngỡ ngàng.

Thứ hai, 12/09/2016 - 12:00

Bàn về thi bằng trắc nghiệm?
Bàn về thi bằng trắc nghiệm?

Tác giả bài này không chống thi trắc nghiệm. Trắc nghiệm có thể áp dụng cho Sinh vật học, cho Vật lý hay Hóa học với những công thức ngắn gọn, hay cho Y khoa với những tình thế bệnh lý hiển nhiên, … Nhưng không cho thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vì nếu theo như UNESCO thì Trung học phổ thông có mục đích là dạy học trò một số tri thức để sống và để làm người trong xã hội.

Thứ bảy, 10/09/2016 - 11:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Anh là anh hùng giữa đời thường
Anh là anh hùng giữa đời thường

Người anh hùng giữa đời thường mà tôi đang nói đến đây là lái xe Phan Văn Bắc, cái tên được cộng đồng nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay với sự ngưỡng mộ sâu sắc trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của anh.

Thứ năm, 08/09/2016 - 07:00

Đi học là hạnh phúc
Đi học là hạnh phúc

Học tập là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Những giá trị của truyền thống học tập của dân tộc được kết tinh trong nhân cách và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân năm học mới (2016 - 2017) với nhiều hứa hẹn mới, ôn lại và tôn vinh những giá trị hiếu học của dân tộc ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng chính là lời chào mừng năm học mới với những kỳ vọng mới ở thế hệ tương lai của đất nước.

Thứ tư, 07/09/2016 - 08:09

Gốc là nhân cách
Gốc là nhân cách

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc tạo nên tâm hồn và cốt cách của người Việt Nam. Do đó, mọi người chúng ta cùng chung tay gạt bỏ đi cái xấu, xây nên cái đẹp, để nhân cách, đạo đức và lòng vị tha của người Việt Nam mãi mãi tỏa sáng.

Thứ ba, 06/09/2016 - 12:14

Không “con dòng cháu giống" thì sao mà giỏi đến vậy
Không “con dòng cháu giống" thì sao mà giỏi đến vậy

Việc bố trí, sắp xếp nhân sự như vầy theo ông cục trưởng khẳng định "đều đúng quy trình, làm theo quy trình của ngành và được anh em tập thể tín nhiệm".

Thứ ba, 06/09/2016 - 07:00

Nghĩ về giá trị đích thực của người nghệ sỹ chân chính
Nghĩ về giá trị đích thực của người nghệ sỹ chân chính

Cái tin nghệ sĩ Hán Văn Tình vừa qua đời khiến người yêu mến nghệ nặng trĩu nỗi buồn. Nhưng câu buồn hơn bởi đằng sau sân khấu, nay nhiều người mới biết gia cảnh của người nghệ sĩ cả đời gắn bó với nghệ thuật tuồng không lung linh hào nhoáng.

Thứ hai, 05/09/2016 - 07:00

Từ chức ư? - "Bao giờ cho đến tháng Mười"?
Từ chức ư? - "Bao giờ cho đến tháng Mười"?

Dân gian có câu: "Hết quan hoàn dân". Nhưng xem ra không ít quan chức chẳng bao giờ muốn thế. Tại sao?

Chủ nhật, 04/09/2016 - 06:00

Phát triển từ quỹ khuyến học tự phát của một nhóm trong dòng họ
Phát triển từ quỹ khuyến học tự phát của một nhóm trong dòng họ

Nhằm động viên, khích lệ học sinh bước vào năm học mới, Chi Hội khuyến học thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức trao 144 suất quà cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập trong ngày Quốc khánh.

Thứ bảy, 03/09/2016 - 02:48

Nghĩ về giá trị bất diệt ngày Quốc khánh
Nghĩ về giá trị bất diệt ngày Quốc khánh

71 năm trôi qua, nhưng mỗi năm, khi thời gian chạm vào cái khoảng khắc ngày 2/9 thì dường như người dân đất Việt dù ở nơi đâu, dều rạo rực, nhân lên gấp bội niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu.

Thứ sáu, 02/09/2016 - 02:37

Lẽ nào lại đuổi việc giáo viên vi phạm lệnh cấm dạy thêm?
Lẽ nào lại đuổi việc giáo viên vi phạm lệnh cấm dạy thêm?

Rõ ràng là chữa bệnh đàng ngọn, không chữa từ gốc, lại còn chữa bằng những cách thiếu tính nhân bản...

Thứ năm, 01/09/2016 - 01:00

Sự vô cảm đáng sợ
Sự vô cảm đáng sợ

Em Sôn chết vì không có một bộ quần áo mới với giá chỉ 130.000 đồng. Đấy là số tiền mà bố mẹ em vừa vay mượn để may quần áo mới cho em kịp tới trường. Vậy mà, đau xót thay, em đã vội ra đi khi đời đang chớm nụ.

Thứ tư, 31/08/2016 - 05:00

Bàn thêm về dạy thêm và học thêm dưới góc nhìn sư phạm
Bàn thêm về dạy thêm và học thêm dưới góc nhìn sư phạm

Giáo dục là quốc sách hàng đầu thì ta phải dành ngân quỹ cho quốc sách đó và xin đừng nói chuyện cung - cầu cho vấn đề dạy trẻ: Giáo dục phải thuộc về phúc lợi chứ không thuộc dịch vụ hay hàng hóa trên thị trường.

Thứ ba, 30/08/2016 - 12:29

Làm quan - nghề "nguy hiểm"
Làm quan - nghề "nguy hiểm"

Lỗi tại cái thân mình, hoặc là ít học, hoặc là không chịu thuộc bài hay học một đường hành một nẻo, để cho tam độc "tham sân si" vận vào tim óc cho nên sớm hay muộn cũng sẽ vướng vào quả báo.

Thứ hai, 29/08/2016 - 12:00