Vĩnh Phúc kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc chính thức sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/12/2016 tại Quảng trường Hồ Chí Minh - tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và hoạt động từ ngày 01/01/1997, là tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng châu thổ Sông Hồng, có vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Trong thời kỳ đổi mới, quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, với những chủ trương, chính sách đúng, phù hợp thực tiễn, Vĩnh Phúc đã tích cực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Từ một tỉnh thuần nông, khi mới tái lập khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, thu ngân sách chỉ đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, thu nhập đầu người đạt khoảng 140 USD/năm, bằng 48% bình quân chung cả nước, đến nay, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có đóng góp cho ngân sách Trung ương.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế, trong 20 năm tái lập, các lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều tiến bộ.

Kim Tân

Đang được quan tâm