Thứ sáu, 14/10/2016 - 20:45

Trung ương Đảng thông qua đề án ngăn chặn suy thoái trong nội bộ

Dân trí

Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 được Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thông qua với nội dung về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng…

Ban chấp hành TƯ họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 4 tại hội trường.
Ban chấp hành TƯ họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 4 tại hội trường.

Trong ngày làm việc cuối cùng, sáng 14/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư tại hội trường.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trướng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

P.T