Thứ tư, 16/12/2015 - 19:03

Trung ương Đảng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XI

Dân trí

Ngày 16/12/2015, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 3.

 


Đại biểu dự hội nghị Trung ương 13 đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: VNN).

Đại biểu dự hội nghị Trung ương 13 đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: VNN).

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về: dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các dự thảo Báo cáo trên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, chủ trì, điều hành phiên họp.

TTXVN

Tin liên quan

Mới nhất