Chủ nhật, 16/08/2015 - 22:09

Toàn văn phát biểu kỷ niệm Đại hội Tân Trào của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

Sáng 16/8, Lễ mít-tinh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Đây cũng là một trong những sự kiện lớn được tổ chức nhân 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 

Toàn văn phát biểu kỷ niệm Đại hội Tân Trào của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Diễn văn tại buổi lễ (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Báo Tin tức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Toàn văn như sau: 

Thưa các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, đúng vào ngày 16/8 lịch sử, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại 70 năm Quốc dân Đại hội bên Đình Tân Trào thiêng liêng và hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình có công với nước, gia đình thương binh liệt sỹ, cùng toàn thể quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các vị đại biểu, thưa, đồng bào, đồng chí!

Trang vàng lịch sử Việt Nam mãi khắc ghi Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định tới vận mệnh của dân tộc ta. Ngay từ đầu tháng 5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã chọn Tân Trào - Tuyên Quang làm trung tâm đặt các cơ quan lãnh đạo cách mạng để lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội được tổ chức tại Đình Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang với sự tham dự của đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, đại diện cho các ngành, các giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và một số kiều bào ta ở nước ngoài. Đại hội đã tán thành chủ trương của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, lãnh đạo quần chúng nổi dậy, giành chính quyền từ tay quân Nhật, thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, quy định về Quốc kỳ, Quốc ca và nhiều chiến lược quan trọng khác của cách mạng Việt Nam.

Quốc dân Đại hội Tân Trào là một sự kiện lịch sử cách mạng, thể hiện ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước, quyết tâm thực hiện đường lối tổng khởi nghĩa, xóa bỏ chế độ nô dịch thực dân, phong kiến, thi hành chính sách 10 điểm của Việt Minh, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho một chế độ mới. Đây là thắng lợi lớn của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đánh giá đúng tình hình cách mạng trong nước và thế giới, chớp đúng thời cơ giành chính quyền. Những quyết nghị đại hội thông qua là bước thực thi dân chủ, xây dựng Nhà nước do nhân dân làm chủ, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước theo tư tưởng của Người ngay trong tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ những quyết sách của Đại hội, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề khởi nghĩa giành chính quyền, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945 đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tiếp nối thành công của Quốc dân Đại hội, sau khi giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, dưới sự lãnh đạo hết sức tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chính kiến, đã tiến hành thắng lợi cuộc tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và xây dựng Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam độc lập, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á, mở ra một trang sử mới cho dân tộc chúng ta.

Trải qua gần 70 năm, từ Quốc dân đại hội Tân Trào tiến tới sự ra đời của Quốc hội khóa I đến nay, 13 khóa Quốc hội, nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội là quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, Quốc hội đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng. Trong quá trình đó, Quốc hội đã phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Hoạt động lập hiến, lập pháp ngày càng được đẩy mạnh, Quốc hội đã thông qua 5 bản Hiến pháp tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Công tác giám sát được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, với niềm tự hào lớn lao, chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc và nhìn lại chặng đường vẻ vang 70 năm Quốc hội Việt Nam. Đại hội Quốc dân Tân Trào mang tầm vóc lịch sử như hội nghị Diên Hồng của cách mạng, cơ quan quyền lực Nhà nước lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã thông qua, thực hiện kế hoạch Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời là người đại diện chân chính, hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam để thực hiện quyết sách lớn của công cuộc cứu nước và kiến quốc. Quốc dân Đại hội Tân Trào chính là sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Tổng bộ Việt Minh trong việc phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng thể chế Nhà nước mới, khởi nguồn cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc rất nặng nề. Phát huy tinh thần của Quốc dân đại hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tinh thần Quốc dân đại hội sẽ mãi mãi là bài học lịch sử quí báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội để xây dựng một Quốc hội của dân, do dân, vì dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, góp phần cùng toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thưa các vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí!

Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước. Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các đồng chí Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước cùng đồng bào các dân tộc trong chiến khu Việt Bắc đã che chở, đùm bọc, bảo vệ cách mạng, bảo vệ Bác Hồ, cống hiến máu xương, trí tuệ, công sức, của cải cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước chúng ta.

Về với Tuyên Quang, về với Tân Trào hôm nay chúng ta thật sự vui mừng trước những đổi thay to lớn của quê hương cách mạng - Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến. Phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã năng động, sáng tạo, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững chắc, từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống đại đoàn kết, toàn thể nhân dân và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cùng các tỉnh trong chiến khu Việt Bắc anh hùng nhất định sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

TTXVN/Tin tức