Thứ ba, 21/04/2015 - 21:04

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 21/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá sự phối hợp giữa Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tổ chức các phong trào thi đua lớn; tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực, chủ động hợp tác với nhiều tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban lãnh đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Hội đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai các chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong việc bố trí mặt bằng đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

Trung ương Hội đã tạo được nguồn lực to lớn để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua lớn, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia.

Những kết quả đạt được đã khẳng định Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống nhanh nhất mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân; nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức Hội được xây dựng vững mạnh, đoàn kết trong nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh còn thấp so với nhu cầu. Việc nông dân liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ nông sản còn rời rạc, chưa chặt chẽ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai còn chậm, chưa đồng bộ; một bộ phận nông dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc kém chất lượng vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống nông dân…

Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cho xây dựng hệ thống kho chứa bảo quản nông sản đủ lớn ở các vùng chuyên canh do Nhà nước quản lý; nghiên cứu xem xét lại tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm, cấp bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; đầu tư xây dựng mới và nâng cấp Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh.

Bên cạnh đó bố trí kinh phí để Hội Nông dân Việt Nam xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; nhân rộng các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thuộc dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đã kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ công tác đào tạo nhân lực, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam nhằm giúp Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới...

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 và quý I/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Những kết quả đã đạt được, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân Việt Nam là hết sức quan trọng.

Trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức trách của mình, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung về kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh mà Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2015; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đoàn kết giúp nhau làm giàu, xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa trước hết là cần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần sát cánh cùng nông dân tập trung phát triển sản xuất đạt năng suất, hiệu quả cao hơn, tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.

Để làm được điều này, Hội Nông dân Việt Nam cần đưa khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản suất theo hướng giảm bớt diện tích trồng lúa, thay bằng các cây trồng khác để làm ra các sản phẩm có hiệu quả cao hơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thủ tướng lưu ý trước xu thế hội nhập, các cấp hội cần vận động hỗ trợ nông dân tham gia vào mô hình hợp tác liên kết bởi các mô hình kinh doanh cá thể không thể phát huy hiệu quả khi sản xuất lớn.

Để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội nông dân Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục đầu tư, huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông; đào tạo khoa học kỹ thuật nâng cao kiến thức cho người nông dân về khoa học, công nghệ giúp tăng hiệu quả, năng suất lao động; giảm bớt lao động trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động sang sản xuất công nghiệp và các dịch vụ khác.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các bộ, ngành cần tiếp tục chăm lo tốt đời sống người nông dân; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trong sản xuất nông nghiệp, chăm lo đời sống nông dân; nâng cao tính phản biện xã hội để các chính sách mới đối với nông dân gần với thực tiễn cuộc sống hơn.

Đối với các đề xuất của Hội Nông dân Việt Nam về việc nghiên cứu xây dựng hệ thống kho chứa bảo quản nông sản đủ lớn ở các vùng chuyên canh do Nhà nước quản lý, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành rà soát lại các kho hiện có để hỗ trợ các tổ hợp tác của nông dân khi có yêu cầu.

Đối với việc nghiên cứu xem xét lại tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo, Chính phủ hiện đang yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, hoàn thiện các tiêu chí để có thể thực hiện vào năm 2016.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Hội Nông dân Việt Nam được tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2015-2020…

Phúc Hằng 

(Theo TTXVN)