Thứ bảy, 04/06/2016 - 14:04

Thủ tướng: Chấm dứt tư duy “Hà Nội không vội được đâu”

Dân trí

“Với vai trò của Thủ đô, với vai trò một trong hai đầu tầu kinh tế của cả nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội phải quyết liệt hành động, chấm dứt tư duy “Hà Nội không vội được đâu” trong nhận thức và hành xử của cán bộ, công chức, viên chức thành phố”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ngày 4/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2016 – hợp tác đầu tư và phát triển”. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Hà Nội hội tụ mọi tiềm năng và cơ hội phát triển trở thành Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để phát huy được các tiềm năng, thế mạnh, Hà Nội cần gỡ bỏ được các rào cản làm trì trệ hay thậm chí trệch hướng sự phát triển của Thủ đô.

“Tiêu biểu nhất là môi trường đầu tư kém thông thoáng, đặc biệt là các rào cản lớn đối với việc gia nhập thị trường và khả năng tiếp cận đất đai và bộ máy hành chính nặng nề, kém năng động, kém hiệu quả mà tổng thể đã được dân gian khái quát thành câu "thành ngữ" hiện đại nổi tiếng “Hà Nội không vội được đâu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trước sức ép của hội nhập, sức ép của tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách trong nước, với vai trò của Thủ đô, với vai trò một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội phải quyết liệt hành động, chấm dứt tư duy “Hà Nội không vội được đâu” trong nhận thức và hành xử của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Qua quan sát, Thủ tướng nhận thấy thấy sự chuyển động của Hà nội là đúng hướng, là rất tích cực. “Vấn đề quan trọng đối với quản trị Nhà nước cũng như quản trị thành phố là phải xây dựng năng lực hệ thống; và Hà Nội đang làm theo hướng này với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bài bản nhưng điềm tĩnh, sâu sắc. Đó là điều rất đáng mừng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tại Hội nghị này, Thủ tướng nhận thấy quyết tâm cao độ của chính quyền Hà Nội, coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thủ tướng tin tưởng rằng, đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho một giai đoạn mới, Hà Nội sẽ có sự chuyển biến nhanh chóng, đúng hướng xứng đáng với niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước. Muốn như vậy, chính quyền thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng chấp nhận cái mới, có nhiều sáng kiến khuyến khích, hỗ trợ để những mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo mới nhanh chóng phát triển ở Hà Nội thay vì phải thành lập ở nước ngoài để thoát khỏi gánh nặng thủ tục hành chính.

Trong xây dựng chính quyền điện tử, Hà Nội cần lưu ý áp dụng tối đa công nghệ thông tin vào phục vụ doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như xây dựng hệ thống quản lý thông tin để lãnh đạo thành phố có thể theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết với doanh nghiệp, người dân.

Quang Phong