Thứ tư, 27/12/2017 - 21:17

Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch PVN

Dân trí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Ông Trần Sỹ Thanh mới được Bộ Chính trị phân công thôi giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn để làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Trần Sỹ Thanh mới được Bộ Chính trị phân công thôi giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn để làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Cụ thể, tại Quyết định số 2112/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tại Quyết định số 2111/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

P.T