Thanh Hóa: Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu để dân ra trung ương khiếu kiện dịp Tết

(Dân trí) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Chủ tịch UBND cấp huyện nếu để công dân thuộc địa phương quản lý ra trụ sở tiếp công dân Trung ương và các cơ quan Đảng, Nhà nước khiếu kiện trong dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức tiếp công dân (TCD) trong dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (dịp Tết).

Thanh Hóa: Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu để dân ra trung ương khiếu kiện dịp Tết - Ảnh 1.

Chủ tịch Thanh Hóa ban hành kế hoạch tiếp công dân dịp Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo đó, ông Xứng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả TCD, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) kịp thời; hạn chế tối đa khiếu kiện phức tạp, đông người vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương, nhất là trong dịp Tết.

Cùng với đó là việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ TCD thường xuyên tại trụ sở TCD cấp tỉnh trong việc TCD, xử lý đơn và giải quyết KNTC. Đặc biệt là trong dịp Tết (từ ngày 25/12/2018 đến 20/2/2019).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố (các huyện), các sở, ban, ngành và Ban TCD tỉnh, đại diện các cơ quan tham gia TCD thường xuyên tại trụ sở TCD; giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Ban TCD Trung ương và đại diện các cơ quan TCD tại trụ sở TCD Trung ương Đảng và Nhà nước trong công tác TCD, xử lý đơn và giải quyết KNTC của công dân.

Các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trụ sở TCD; xử lý kịp thời khi có đoàn công dân đông người lên tỉnh, ra Hà Nội khiếu kiện trong dịp Tết và các trường hợp đeo bám khiếu kiện kéo dài tại trụ sở TCD tỉnh, trụ sở TCD Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra KNTC đông người để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng.

Các đơn vị chức năng báo cáo hàng tuần tình hình TCD. Đối với vụ việc khiếu kiện phức tạp, vụ việc đông người phải báo cáo ngay với người có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với Ban TCD Trung ương để nắm chắc tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ công tác của kịp thời đến trụ sở TCD Trung ương và các cơ quan Đảng, Nhà nước để tham gia TCD, tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân của tỉnh Thanh Hóa đang lưu trú tại Hà Nội khiếu kiện trong dịp Tết trở về địa phương.

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ TCD thường xuyên tại trụ sở TCD nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích để công dân hiểu và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hạn chế việc công dân đeo bám tại trụ sở TCD trong dịp Tết. Trường hợp cần thiết, lãnh đạo Ban TCD yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện cử tổ công tác phối hợp TCD, vận động công dân trở về nơi cư trú.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân thuộc địa phương quản lý ra trụ sở TCD Trung ương và các cơ quan Đảng, Nhà nước khiếu kiện trong dịp Tết hoặc tập trung đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trụ sở TCD khiếu kiện đông người.

Ông Xứng cũng yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp phối hợp với Ban TCD, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia TCD, vận động, thuyết phục, có biện pháp, bố trí phương tiện đưa công dân trở về địa phương để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu để dân ra trung ương khiếu kiện dịp Tết - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Xứng đối thoại với người dân.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, chủ động đối thoại với công dân ngay tại cơ sở, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp để giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi của công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Đối với các ban, ngành đoàn thể tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm và định hướng dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn công dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định của Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở LĐ-TB&XH, Ban Tôn giáo và các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, rà soát nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống có thể xảy ra, nhất là trong dịp Tết. Không để phát sinh “điểm nóng”, vượt cấp lên tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện.

Ngoài đảm bảo công tác an ninh trật tự tại trụ sở TCD, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện thu thập tài liệu, chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng quyền KNTC để xúc phạm, đe dọa, chống người thi hành công vụ; đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, kích động, xúi giục người khác tụ tập đông người khiếu kiện trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Duy Tuyên