Thứ bảy, 12/09/2015 - 16:14

Thanh Hóa: Gần 25 phó giáo sư, tiến sĩ là đại biểu đại hội

Dân trí

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thu hút sự chú ý của dư luận, các nhà đầu tư... Đây là một trong những địa phương tổ chức đại hội Đảng bộ sớm nhất của cả nước. Chất lượng đại biểu tham gia đại hội là vấn đề được kỳ vọng trong thời gian tới.

Theo thông báo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 450 đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội. Trong đó đại biểu đương nhiên là 67 người, đại biểu được bầu tại các Đảng bộ trực thuộc là 383 người, đại biểu nữ 68 người, đại biểu dân tộc thiểu số 65 người, đại biểu trẻ nhất 1 người (29 tuổi).

Họp báo tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Họp báo tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại buổi họp báo sáng ngày 12/9 tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, bức tranh toàn cảnh về kinh tế, về văn hóa, về chính trị, xã hội của Thanh Hóa đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Đây là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa đẩy lên một bước, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng thời, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thì chất lượng đại biểu lần này cao hơn những nhiệm kỳ trước rất nhiều, tỷ lệ nữ tốt hơn, tỷ lệ người dân tộc tốt hơn; học vấn, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn tốt hơn. Kỳ trước không có đại biểu nào là phó Giáo sư, kỳ đại hội này, đoàn đại biểu Thanh Hóa có 4 phó Giáo sư, 20 Tiến sĩ, trình độ đại biểu có học vấn từ THPT trở lên; có nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú…So với đại hội trước chỉ có 10 Tiến sĩ thì chất lượng đại biểu tham gia đại hội lần này rất tốt.

Đây chỉ là một con số cơ học, tuy nhiên, hi vọng với mặt bằng chất lượng đại biểu lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống một cách đúng đắn và có hiểu quả nhất…

Nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị sắp xếp chương trình trọng tâm theo thứ tự: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình phát triển du lịch; chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực…

Duy Tuyên