Thái Bình mở 2 đường dây nóng tiếp nhận bức xúc của dân

(Dân trí) - Nhằm để các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp nhận kịp thời và khách quan xử lý những vấn đề nóng trên địa bàn, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân, UBND tỉnh Thái Bình đã mở 2 số điện thoại trong đường dây nóng hoạt động 24/24h.

Ngày 13/5, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức buổi họp báo công bố 2 số điện thoại trong đường dây nóng của UBND tỉnh Thái Bình. Theo đó, hai số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh là: 0363.73.13.13 và 0363.73.23.23. Bắt đầu từ ngày 15/5, hai số điện thoại này chính thức hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Về 2 số điện thoại của đường dây nóng, đại diện các tổ chức, cá nhân tất cả đều có thể phản ánh những vấn đề liên quan đến tỉnh Thái Bình. Khi gọi điện phản ánh thông tin, người gọi điện phải cung cấp đầy đủ thông tin bằng lời nói qua đường dây nóng, gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, nội dung thông tin phản ánh đến. Người phản ánh thông tin sẽ được giữ bí mật về họ tên, số điện thoại, nội dung phản ánh nếu có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.

Người cung cấp, phản ánh thông tin qua đường dây nóng sẽ được ghi âm lại, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chuyển cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý qua mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh ngay trong ngày làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBDN tỉnh Thái Bình trong buổi công bố số điện thoại đường dây nóng
Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBDN tỉnh Thái Bình trong buổi công bố số điện thoại đường dây nóng

Đặc biệt, đối với thông tin khẩn cấp phải xử lý ngay trong ngày làm việc, các thông tin về khiếu nại tố cáo và các thông tin có tính chất phức tạp, thời gian xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành. Các thông tin khác xử lý tối đa trong thời gian 3 ngày làm việc.

Khi nhận thông tin phản ánh, các cơ quan xử lý thông tin có nhiệm vụ phải trả lời bằng lời nói qua đường dây nóng hoặc bằng văn bản, chuyển về cơ quan tiếp nhận, quản lý thông tin qua mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh. Khi nhận được kết quả của cơ quan xử lý, trả lời thông tin, cơ quan tiếp nhận, quản lý thông tin thông báo kết quả đến người phản ánh thông tin ngay trong ngày làm việc bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc trên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh, đặc biệt là những người đứng đầu thực hiện nghiêm túc quy định quản lý, sử dụng đường dây nóng.

Ông Diên cũng cho biết, số điện thoại đường dây nóng nhằm để các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp nhận kịp thời và khách quan để xử lý những vấn đề nổi lên trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm; đồng thời để giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Việc công bố đường dây nóng không được làm theo kiểu hình thức, để đánh bóng hay theo hiểu đánh trống bỏ dùi.

Đức Văn