Tăng cường phối hợp ngăn ngừa tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết một năm việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.


Quang cảnh Hội nghị. (ảnh: HH)

Quang cảnh Hội nghị. (ảnh: HH)

Báo cáo sơ kết do Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng trình bày cho biết, trong năm qua, hai cơ quan đã phối hợp có hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về một số chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng (PCTN). Đã bước đầu phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước. Trong năm 2015, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước xem xét, làm rõ đối với 01 đơn tố cáo có liên quan đến nội dung trong Báo cáo kết quả kiểm toán; Chuyển 01 đơn tố cáo cán bộ Kiểm toán Nhà nước vi phạm pháp luật đến Kiểm toán Nhà nước xem xét giải quyết.

Năm 2015, Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp thông tin cho Ban Nội chính Trung ương về tình hình và kết quả của công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền trong việc xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới như: cụ thể hóa, triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương về phòng, chống tham nhũng và về kiểm toán nhà nước đã được thể hiện trong các Văn kiện của Đại hội XII của Đảng và các chủ trương của Đảng; tăng cường trao đổi thông tin giữa 2 cơ quan thông qua đơn vị đầu mối; phối hợp thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch 19-KH/BCĐTW ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về vấn đề này....

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng; thời gian qua, công tác phối hợp này đã góp phần giúp Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: hai cơ quan cần tập trung vào các vụ, việc vi phạm pháp luật có liên quan đến tham nhũng; xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo trong hoạt động kiểm toán; chủ động cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp phòng, chống tham nhũng trong lực lượng kiểm toán thông qua nhiều kênh khác nhau; tăng cường cử cán bộ đi theo các đoàn giám sát, kiểm tra phòng, chống tham nhũng giữa hai cơ quan; thường xuyên tổ chức các Hội thảo về phòng, chống tham nhũng để nâng cao kiến thức, nâng cao hiệu quả phối hợp....

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính trung ương cho rằng, từ khi ký kết đến nay, mặc dù thời gian chưa dài, song hai cơ quan đã có những nỗ lực trong thực hiện Quy chế; công tác phối hợp được tiến hành đúng phạm vi, nội dung, nguyên tắc, phương pháp mà Quy chế đã đề ra; hai bên đều thể hiện tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa hai cơ quan từng lúc còn chưa chủ động; kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hai bên chưa thống nhất lựa chọn những nội dung trọng tâm cụ thể hàng năm để triển khai chương trình phối hợp trong số các nội dung phối hợp được quy định tại Quy chế.


Hai cơ quan xác định nhiều nội dung quan trọng phối hợp công tác trong thời gian tới. (ảnh: HH)

Hai cơ quan xác định nhiều nội dung quan trọng phối hợp công tác trong thời gian tới. (ảnh: HH)

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phát huy những công việc đã làm tốt, khắc phục có hiệu quả những hạn chế và tích cực triển khai những nội dung được quy định trong Quy chế; cụ thể hóa, triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương về phòng, chống tham nhũng và về Kiểm toán Nhà nước đã được thể hiện trong các Văn kiện của Đại hội XII của Đảng và các chủ trương của Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi bên chủ động chọn những nội dung cần thiết để thống nhất phối hợp. Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa hai cơ quan thông qua đơn vị đầu mối được phân công theo dõi, đôn đốc, tham mưu việc tổ chức thực hiện Quy chế; tiếp tục việc mời và cử đại diện tham gia các hội nghị, hội thảo của nhau; tăng cường việc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác của nhau đúng theo quy định; làm tốt hơn việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, cần tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ở một số địa phương để phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra xử lý theo Kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính Trung ương thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu các báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoặc đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với những nơi, lĩnh vực có biểu hiện tham nhũng và có nguy cơ tham nhũng cao.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng lưu ý, cần tăng cường phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về các vi phạm có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng và tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đặc biệt quan tâm theo dõi, đôn đốc việc xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Kiểm toán Nhà nước đã chuyển sang cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền. Khi chuyển hồ sơ các vụ việc nêu trên cho các cơ quan pháp luật, Kiểm toán Nhà nước đồng gửi cho Ban Nội chính Trung ương theo Quy chế phối hợp.

Theo Hiền Hòa

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Chủ tịch nước: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề chiến lược
Chủ tịch nước: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề chiến lược

(Dân trí) - Sáng 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu, gồm 55 em ở 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ hai, 30/05/2016 - 03:28

Hai chiến hạm Ấn Độ cùng thủy đoàn hơn 600 người thăm Cam Ranh
Hai chiến hạm Ấn Độ cùng thủy đoàn hơn 600 người thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Sáng nay 30/5, 2 tàu Hải quân Ấn Độ INS SATPURA và INS KIRCH cùng thủy thủ đoàn hơn 600 người do Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare (Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ) làm trưởng đoàn, đã thăm cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thứ hai, 30/05/2016 - 03:20

Một tổ bầu cử bị hủy kết quả vì phát hiện vi phạm
Một tổ bầu cử bị hủy kết quả vì phát hiện vi phạm

(Dân trí) - Tổ bầu cử số 2 thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) phải bầu cử lại đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vì bị phát hiện có vi phạm.

Thứ hai, 30/05/2016 - 02:57

Cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã đều "rớt" đại biểu HĐND
Cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã đều "rớt" đại biểu HĐND

(Dân trí) - Mặc dù ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tuy nhiên cả Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh- Thanh Hóa) đều không trúng cử.

Thứ hai, 30/05/2016 - 11:03

Chủ tịch nước và vị thế Việt Nam
Chủ tịch nước và vị thế Việt Nam

(Dân trí) - Chuyến thăm của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Obama tới Việt Nam tuần qua thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận trong nước cũng như quốc tế. Ít có cuộc viếng thăm nào được truyền thông săn đón đến như vậy. Tin tức, hình ảnh liên tục được cập nhật, tràn ngập trên các báo, các kênh truyền hình.

Thứ hai, 30/05/2016 - 10:08

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần bám sát và triển khai hiệu quả nghị quyết trung ương
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần bám sát và triển khai hiệu quả nghị quyết trung ương

(Dân trí) - Phát biểu tại buổi làm việc ngày 28/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu kỹ ý kiến của các bộ đã nêu từ vấn đề quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch khu đô thị, cung cấp nước sạch... Đặc biệt, tỉnh cần bám sát nghị quyết trung ương để có biện pháp triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Chủ nhật, 29/05/2016 - 01:45

Trao giải cho 70 tác phẩm báo chí về thông tin đối ngoại
Trao giải cho 70 tác phẩm báo chí về thông tin đối ngoại

(Dân trí) - Chiều nay (28/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 cho 70 tác phẩm báo chí.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 08:31

Kiểm soát lạm phát không quá  từ 4- 5%
Kiểm soát lạm phát không quá từ 4- 5%

(Dân trí) - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2016 đã tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 2,28% so với cùng tháng năm trước... Tính dồn sau 5 tháng đầu năm, so với tháng 12 năm trước CPI của cả nước đã tăng 1,88%.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 08:13

Hai Thủ tướng Việt Nam, Nhật Bản hội đàm
Hai Thủ tướng Việt Nam, Nhật Bản hội đàm

Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trao đổi ý kiến sâu rộng, đạt nhất trí cao về phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 07:46

Thủ tướng: Đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn
Thủ tướng: Đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn

(Dân trí) - “Chính phủ Việt Nam bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn, thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, trong đó có Mitsubishi”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong buổi tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsubishi - ông Takehiko Kakiuchi nhân chuyến thăm Nhật Bản hôm nay 28/5.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 07:17

Thủ tướng phát biểu với báo chí sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản
Thủ tướng phát biểu với báo chí sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với báo chí sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 07:04

Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND
Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND

(Dân trí) - Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh Nam Định chỉ bầu được hơn 5.900 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 213 đại biểu. Vì vậy ngày 5/6 tới, tỉnh sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu tại 18 xã của 8 huyện.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 02:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng tiếp xúc song phương với các nguyên thủ, lãnh đạo dự G7
Thủ tướng tiếp xúc song phương với các nguyên thủ, lãnh đạo dự G7

(Dân trí) - Chiều 27/5, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu; có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Italia Matteo Renzi và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank Jim Yong Kim.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 09:34

Ông Hoàng Trung Hải trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất tại Hà Nội
Ông Hoàng Trung Hải trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất tại Hà Nội

(Dân trí) - Lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trên địa bàn Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Trong 30 đại biểu, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội là người trúng cử với số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ 87,16%.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 09:19

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Đắk Lắk
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Chiều ngày 27/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc cùng UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai các nghị quyết và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 08:58

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất tại Lào Cai
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất tại Lào Cai

(Dân trí) - Ngày 26/5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 2 đơn vị bầu cử của tỉnh Lào Cai. Trong số các đại biểu trúng cử, người có số phiếu cao nhất là ông Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 08:55

Người dân hiến 2 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới
Người dân hiến 2 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, người dân Nghệ An đã hiến trên 2 triệu m2 đất, tài sản trên đất trị giá hơn 200 tỷ đồng và trên 520.000 ngày công góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thứ bảy, 28/05/2016 - 08:23

Bí thư huyện ủy có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất Thừa Thiên - Huế
Bí thư huyện ủy có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - Chiều 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 07:56

Quảng Bình công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Quảng Bình công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

(Dân trí) - Ngày 27/5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 05:10

Thủ tướng: Hành động quân sự hóa trên Biển Đông thách thức cả thế giới
Thủ tướng: Hành động quân sự hóa trên Biển Đông thách thức cả thế giới

(Dân trí) - Ngày 27/5, tại Ise Shima, tỉnh Mie, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp thứ nhất Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng. Thủ tướng đề cập tới những thách thức ngày càng lớn với cộng đồng quốc tế từ hành động bồi lấn, quân sự hóa trên Biển Đông.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 05:00

Tổng Bí thư: Không ít cán bộ quan cách, cửa quyền như “ông vua con”
Tổng Bí thư: Không ít cán bộ quan cách, cửa quyền như “ông vua con”

(Dân trí) - Không ít cán bộ cửa quyền, hách dịch, ăn chặn, vòi vĩnh, giữ tác phong quan cách như “ông vua con”. Hiện tượng cán bộ thoái hóa, biến chất ngày càng nghiêm trọng. Không ít Đảng viên vào Đảng là để mưu cầu danh lợi… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nhìn thẳng những khuyết điểm, sai lầm đó để thay đổi…

Thứ sáu, 27/05/2016 - 04:48

Thủ tướng: Thăm đền Ise Shima để cùng cảm nhận “nhịp đập trái tim” với người Nhật
Thủ tướng: Thăm đền Ise Shima để cùng cảm nhận “nhịp đập trái tim” với người Nhật

(Dân trí) - Phát biểu tại Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến lễ hội hoa anh đào tổ chức thường niên tại Việt Nam, nhắc tới dự định tới thăm ngôi đền linh thiêng nhất tại Nhật để hiểu thêm, để “cùng chung nhịp đập trái tim” với người Nhật.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 03:22

Hai người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND TPHCM
Hai người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND TPHCM

(Dân trí) - Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, có 2 người tự ứng cử trúng cử. Diễn viên Bình Minh không lọt vào danh sách đại biểu HĐND TP dù đạt tỷ lệ phiếu bầu khá cao.

Thứ sáu, 27/05/2016 - 10:46

Phát biểu của Thủ tướng tại Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản
Phát biểu của Thủ tướng tại Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản

(Dân trí) - Nhân chuyến th ăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Mie, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đ ã tới dự và phát biểu tại Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề "Việt Nam hội nhập và phát triển".

Thứ sáu, 27/05/2016 - 09:53