Thứ hai, 22/10/2018 - 18:05

Quốc hội thảo luận việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Dân trí

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng - đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Các đại biểu Quốc hội có phiên thảo luận tại đoàn về phương án nhân sự này.

Căn cứ Nghị quyết hội nghị TƯ 8, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Căn cứ Nghị quyết hội nghị TƯ 8, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Tờ trình số 328 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, căn cứ Điều 74 Hiến pháp năm 2013, căn cứ Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, căn cứ Điều 31 nội quy kỳ họp, Căn cứ điểm 4 Nghị quyết 34 của Hội nghị lần 8 Ban chấp hành TƯ, UB Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Đại biểu Quốc hội khoá XIV, người đã được Ban chấp hành TƯ thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi nghe tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sẽ có thời gian thảo luận về nội dung này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, 8h sáng mai, 23/10, Quốc hội thảo luận tại đoàn về nhân sự Chủ tịch nước. Nội dung thảo luận phải lập thành biên bản. Đúng 8h30, các đoàn đại biểu Quốc hội quay lại hội trường để tiếp tục chương trình nhân sự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn.

Ông là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tiếp từ khoá VII cho tới nay (khoá XII), là Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII tới nay.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhận các chức vụ như: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (từ 1991 - 1998), Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 2000 – 2006); Chủ tịch Quốc hội (từ 2006-2010)…

Ông tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8/1999 tới 4/2001; là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư khoá thứ 2 liên tiếp.

P.Thảo