Quảng Trị: “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền vì dân”

(Dân trí) - Lắng nghe dân nói, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khả năng giám sát của người dân… là những mục tiêu quan trọng mà HĐND tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực thực hiện nhằm góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo các quyền lợi của nhân dân.

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động và cách thức làm việc thông qua đối thoại trực tiếp với nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, vấn đề bức xúc kéo dài.

Thực hiện chức năng và vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; đồng thời ban hành 144 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các nghị quyết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời và khả thi, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh-quốc phòng.

Để nâng cao trách nhiệm và chức trách của cơ quan Thường trực Hội đồng nhân dân, TAND và VKSND, đảm bảo các nghị quyết của HĐND được thi hành và hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương tuân thủ theo pháp luật, Thường trực HĐND và các Ban HĐND đã phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức 89 đợt giám sát, khảo sát tại 611 đơn vị địa phương. Các cuộc giám sát, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội được cử tri quan tâm. Qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh đã kiến nghị chính quyền các cấp, các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề; góp phần tăng cường trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan chức năng.

Hội nghị tổng kết HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Hội nghị tổng kết HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã tổ chức hơn 835 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 1625 ý kiến kiến nghị cử tri, tham gia tiếp công dân 50 ngày, tiếp nhận 565 đơn thư khiếu nại tố cáo. Những ý kiến, kiến nghị cử tri đều được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước yêu cầu khách quan của công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền, cuối năm 2014 đến nay, HĐND tỉnh đã vận động triển khai thực hiện sáng kiến “Dân chấm điểm – Mscore” nhằm tăng tính tương tác của người dân với cơ quan công quyền, tăng cường sự giám sát của nhân dân về hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm, thực thi công vụ của đội ngũ công chức trên địa bàn.

Những quyết sách quan trọng, kịp thời của HĐND tỉnh là nhân tố đảm bảo nền kinh tế, xã hội của tỉnh trong 5 năm qua tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Báo cáo tổng kết của UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Kết quả, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt mức cao hơn so bình quân cả nước, (7,4%/năm), thu ngân sách liên tục, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện, các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hó khăn ngày càng phát huy hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – môi trường đều đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao.

Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, khẳng định: Hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ vừa qua có nhiều tiến bộ, chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên. Các nghị quyết đã thể chế hoá, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh phát triển toàn diện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị cũng thẳng thắn kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Phúc đề nghị và mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh ở nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn dỡ dang, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người đại biểu dân cử, phấn đấu, rèn luyện và công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

HĐND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, định hương, các chỉ tiêu và biện pháp lãnh đạo của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có những biện pháp tích cực, quyết liệt điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể, khắc phục sự dàn trải, lãng phí trong quy hoạch và đầu tư, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Bên cạnh đó, đảm bảo tốt các vấn đề an sinh, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đăng Đức – Ánh Linh