Quảng Trị: Biểu dương 93 tập thể, cá nhân tiên tiến về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Dân trí) - 31 tập thể và 62 cá nhân được khen thưởng là những tấm gương vượt khó; hăng say trong lao động; giàu lòng nhân ái; có nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp; hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung; vì nhân dân phục vụ...

Ngày 25/12, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức tổng kết, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân 

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các địa phương, ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng cũng như trong cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến. Việc thực hiện chỉ thị đã góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc, những vấn đề nổi cộm của địa phương. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
Từ khi triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương 31 tập thể và 62 cá nhân là những tấm gương vượt khó; hăng say trong lao động; giàu lòng nhân ái; có nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp; hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung; vì nhân dân phục vụ...trong năm 2014.

Trong 4 năm thưc hiện chỉ thị 03-CT/TW, tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã biểu dương, khen thưởng 92 tập thể, 183 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đăng Đức

Đang được quan tâm