Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường

Dân trí Năm 2018, MTTQ Việt Nam sẽ lựa chọn các địa bàn, đối tượng, hình thức giám sát thuộc các lĩnh vực như chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ ký kết.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ ký kết.

Ngày 8/11, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, năm 2018 sẽ lựa chọn các địa bàn, đối tượng, hình thức giám sát thuộc các lĩnh vực như chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, việc chấp hành pháp luật trong quản lý chất thải trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp…. Sau đó sẽ báo cáo kết quả giám sát với Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Đến năm 2019, sẽ tổ chức giám sát trên địa bàn toàn quốc, tổng kết chương trình giám sát giai đoạn 2017-2019, xây dựng và triển khai công tác giám sát giai đoạn 2020-2023.

Ông Mẫn đề nghị, sau lễ ký này, các cơ quan, tổ chức liên quan, theo nội dung, nhiệm vụ đã được xác định, khẩn trương chủ trì, phối hợp triển khai để bảo đảm chất lượng nội dung, yêu cầu và tiến độ của chương trình đề ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng đây là hành động mang tính thiết thực, hiệu quả; thông qua những vấn đề nóng bỏng, sát thực để huy động sự tham gia của toàn dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tổ chức nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản và ứng phó với biến đổi khí hậu để tạo sự chuyển biến và hài lòng của người dân trong lĩnh vực này.

“Cần nâng cao việc hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức mặt trận, qua đó tạo ra sự chuyển biến, sự hài lòng của người dân. Có cơ chế giám sát thực chất, đánh giá khách quan, khoa học trên các lĩnh vực quan trong của đời sống xã hội đặc biệt là công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bên cần tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác mới, có hiệu quả phục vụ lợi ích của người dân trên phạm vi cả nước”- ông Hà nói.

Thế Kha