Ông Trần Bình Minh tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Dân trí Theo Quyết định bổ nhiệm do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký, ông Trần Bình Minh tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo, trong đó có một Thứ trưởng và 2 chức danh tương đương Thứ trưởng khác.


Ông Trần Bình Minh (phải) tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: VTV)

Ông Trần Bình Minh (phải) tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: VTV)

Cụ thể, tại Quyết định 518/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Công, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tại Quyết định 514/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Lợi, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 516/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Trần Bình Minh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Quyết định 509/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Quyết định 515/QĐ-TTg, Thủ tướng giao quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

P.T